Aikuiset

Oman elämän hallinnan ja sosiaalisten taitojen ryhmäkuntoutus (Pro-OmaSi)

Ryhmät ovat tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisen vuorovaikutuksen, tunteiden säätelytaitojen ja itsetuntemuksen sekä oman elämän hallinnan vahvistumiseen. Ryhmät soveltuvat henkilöille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (kuten autismin kirjon häiriö, esim. Aspergerin oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ryhmien tavoitteina on: 
- toimivien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen monipuolistuminen
- sosiaalisen ongelmanratkaisukyvyn vahvistuminen
- myönteisten ja korjaavien vuorovaikutuskokemuksien mahdollistaminen
- tunteiden säätelytaitojen oppiminen
- omien vahvuuksien sekä arvojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto omassa elämässä 
- elämänhallinnan vahvistuminen

Ryhmään voi hakeutua Kelan harkinnanvaraisena neuropsykologisena kuntoutuksena, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana. Ryhmiä on eri-ikäisille aikuisille. Voit tiedustella tarkemmin neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Anne Avellanilta (anne.avellan (at) proneuron.fi)

 

  

Tarkkaavuuden, impulssikontrollin ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (PRO- TAITO) aikuisille  

Neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmät

Ryhmät ovta tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuden, impulssikontrollin ja toiminnanohjauksen säätelyyn. Ryhmä soveltuu henkilöille, joilla on todettu kehityksellinen tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen vaikeus (kuten ADHD tai Touretten oireyhtymä tai samankaltaisia tarkkaavuden / impulssikontrollin vaikeuksia)

Ryhmien tavoitteina on:
- Tarkkaavuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen itselle ja tärkeisiin asioihin keskittyminen
- Toiminnanohjauksen osatekijöiden hahmottaminen ja toimivampien toimintatapojen mahdollistuminen (mm. tunteiden säätely, ajanhallinta, oppimistekniikat)
- Käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn vahvistuminen
- Itsetuntemuksen vahvistuminen
- Omien voimavarojen tunnistaminen ja käyttöönotto
- Myönteisten kokemusten ja elämänhallinnan lisääntyminen

Ryhmään voi hakeutua Kelan harkinnanvaraisena neuropsykologisena kuntoutuksena, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana.

 

Toimintaterapeutin arjentaitoryhmä- toimivuutta ja voimavaroja arkeen

Ryhmä on tarkoitettu aikuisasiakkaille, jotka kaipaavat arkeen toimivuutta, joustavuutta ja voimavaroja. Pieni ryhmäkoko (4-6) mahdollistaa aiheen asiakaslähtöisen lähestymisen ja myös konkreettisten elämäntilanteiden käsittelyn.

Ryhmässä tarkastellaan arjen osa-alueita esimerkiksi itsestä huolehtimista, työtä tai opiskelua ja vapaa-aikaa.

Näkökulma on käytännöllinen, toimintaterapeuttinen sekä arjen muutoksiin tähtäävä. Osallistujat valitsevat itselleen sopivia tehtäviä. Osallistujat saavat myös kirjallisia materiaaleja esimerkiksi muistilistoja oman toiminnan tueksi.

Mukana on myös stressinhallintakeinojen harjoittelua läsnäolon ja mindfulnessin periaatteiden mukaisesti lisäämässä voimavaroja sekä valmennuksellista otetta (coaching) osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa ja sitä ennen on yksi 45 minuutin arviointikerta yksin toimintaterapeutin kanssa, jossa kartoitetaan henkilökohtaista tilannetta sekä omia tavoitteita.

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite