Blomqvist Anders

Koulutus: psykologi, PsM, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET), ratkaisukeskeinen valmentaja

Työkokemus: lähes 15 vuoden kokemus erityisammattioppilaitoksen psykologin työstä ja seitsemän vuoden kokemus yksilöpsykoterapiatyöstä. Opintopsykologin toimessa painottuu konsultatiivinen työote. Työhön sisältyy opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien toteuttaminen.

Toimialueet: nuoret, aikuiset ja ammattihenkilöt

  • yksilöpsykoterapia (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
  • yksilö- ja ryhmämuotoinen ratkaisukeskeinen valmennus
  • opetus- sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työnohjaus
  • koulutus ja konsultaatio

● neuropsykiatriset haasteet nuorilla ja aikuisilla ● ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla ● ratkaisukeskeinen valmennus (työ)stressi ja uupumustilanteissa ●  tunnetaitojen opettaminen ● sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen ●  motivoiva kohtaaminen ●  mielen hyvinvointi voimavarana -ajattelu

Yhteystiedot:  045-8830457 / anders.blomqvist (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite