Andersson Anna-Mari

Koulutus: psykologian maisteri PsM, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulness-peruskoulutus CFM®, kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) psykoterapeuttikoulutuksessa


Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: Useamman vuoden kokemus nuoriso- ja aikuispsykiatrian parissa, työn fokuksessa neuropsykiatrinen valmennus sekä tukikeskustelut, aikuisten ja nuorten laajat neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa) ja kuntouspolkujen kartoitus. Kelan valtakunnallisessa neuropsykiatrisessa (ADHD ja Asperger) Oma väylä -projektissa kuntoutuksen kehittämistä ja toteuttamista vuodesta 2014 lähtien. Säännöllistä kouluttajana toimimista aihepiireinä esimerkiksi neuropsykiatristen asiakkaiden hoitopolut sekä kuntoutusmenetelmät yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa, neurokirjon henkilöiden korkeakouluopiskelu ja tavoitteen asettelu kuntoutuksessa.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

 • neuropsykiatrinen valmennus yksilö- tai ryhmämuotoisesti
 • neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa)
 • psykologiset tutkimukset
 • psykologin keskustelukäynnit
 • stressinhallinnan vahvistaminen
 • koulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen

kehityksellinen neuropsykiatria ● ADHD ja Asperger-coaching ● toiminnanohjauksen vaikeudet ● sosiaalisten taitojen kuntoutus ● stressinhallinta ● ajanhallinta ● työ- ja opiskeluhyvinvointi ● liikunnan vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ● nuoriso- ja aikuispsykiatriset ongelmat ● omien voimavarojen kartoitus ja käyttö arjessa ● ryhmäkuntoutus ● mindfulness-based stress reduction MBSR ● kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)

Erityisosaaminen:

 • neuropsykiatrinen valmennus toimivan arjen sekä opiskelun tai työelämän tukena
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu ja asiakkaan sosiaalisen verkoston rakentaminen sekä ylläpito
 • psykologin nuoriso- ja aikuispsykiatriset neuropsykologisesti painottuneet tutkimukset (työnohjauksessa)
 • kuntoutus asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona, kaupungilla, opiskelupaikassa
 • verkostotyö paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa
 • koulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen

Mielenkiinnon kohteet: kuntoutustyön kehittäminen, omien voimavarojen käyttö kuntoutumisen lähtökohtana, ravinnon ja liikunnan yhteys hyvinvointiin, mindfulness/tietoisuustaidot stressinhallinnan ja kuntoutuksen tukena

Koulutukset, tietoiskut ja luennot:

25.5.2018 Neuropsykiatria NYT Teemapäivä: Tunnetaidot ja tunnesäätely. Psykoterapeuttisia ja psykologisia menetelmiä tunnetaitojen oppimiseen (luennoitsijaparina päivässä Lauri Parkkinen)

17.2.2018 GAS-menetelmäkoulutus: Kuntoutujan omien tavoitteiden
laatiminen ja arviointi KELA:n kuntoutuksissa (yhteistyössä Kelan hyväksymän menetelmäkouluttajan sekä Mikkelin kesäyliopiston kanssa)

15.9.2017 Neuropsykiatria NYT: Oma väylä – keskeisimpiä kuntoutusmenetelmiä ja tuloksia sekä oivalluksia neuropsykiatrisesta hoitopolusta (Yhteisluento Jani Kjällin kanssa)

14.9.2017 Neuropsykiatria NYT: Kokemuksia kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta GAS-asteikolla

17.8.2017 Validia Järvenpää, Neuropsykiatristen valmentajien koulutus: Ryhmäkuntoutus neuropsykiatrisilla asiakkailla

10.5.2017 Espoon kaupunki: Kelan Oma väylä kuntoutuksen kehittämisprojekti: Tilannekatsaus Espoon seudulla

19.4.2017 Espoon kaupunki: Kelan Oma väylä kuntoutuksen kehittämisprojekti: Tilannekatsaus Espoon seudulla

7.4.2017 Nuorisopsykiatrian päivät: Syr­jäy­ty­mistä ehkäi­sevä hoi­to­polku neu­rop­sy­kiat­ri­silla ADHD- ja autis­mi­kir­jon asiak­kailla

16.2.2017 Psykologiliiton opintopsykologien verkosto: Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt korkeakouluympäristössä

22.11.2016 Mielenterveysmessut: ADHD ja autismikirjo - tuloksellinen hoitopolku neuropsykiatriassa

2.12.2015 Kelan GAS-seminaari: Miten laadit GAS-tavoitteet mielenterveyskuntoutujille

 

Yhteystiedot: 040 7788 748 / anna-mari.andersson (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite