Romppanen Anne

Koulutus: toimintaterapeutti (AMK) , ADHD- ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja. Täydennyskoulutuksena mm. kognitiiivisen psykoterapian perusteet (1v).

Kielitaito: suomi

Työkokemus: 12 - vuoden työkokemus psykiatristen ja neuropsykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköistä. Työtehtäviin on kuulunut toimintakyvyn tutkimukset (osana diagnostista selvittelyä, hoito- ja kuntoutustarpeen arviointia ja kuntoutuksen toteutusta),  yksilöllinen ja ryhmämuotoinen toimintaterapia sekä valmennus.

Toimialueet: nuoret (yli 16-vuotiaat) ja aikuiset

  • yksilöllinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus
  • taitojen arviointi ja harjoittelu asiakkaan omassa toimintaympäristössä - kotikäynnit

toimintakyky ● työkyky  ● (itsenäinen/ tuettu) asuminen ●  arjen haasteiden hallinta ● ajankäyttö ● mielekäs tekeminen ja vapaa-aika ● sosiaaliset taidot ● oman toiminnan ohjaus ● kehityksellinen neuropsykiatria

Erityisosaaminen:

  • kehityksellinen neuropsykiatria (mm. ADHD, Asperger), päihdepsykiatria
  • päivittäiseen toimintakykyyn liittyvien taitojen ylläpitäminen ja edistämine
  • toiminnan ohjaukseen liittyvien taitojen edistäminen asiakkaan arjen tilanteisiin integroituen
  • uusien toimintatapojen ja rutiinien etsiminen asiakkaan itsenäistä toimintaa ja hyvinvointia tukemaan
  • ympäristötekijöiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn

Yhteystiedot: 050 599 7591 / anne.romppanen (at) proneuron.fi

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite