Asiakaspalautelomake

 

Voitte jättää meille palautetta täyttämällä alla olevan asiakaspalautelomakkeen. Tulosta lomake ja lähetä se postitse osoitteeseen ProNeuron, Harakantie 18 A 02650 Espoo tai kopio se word-tiedostoon ja lähetä sähköpostitse osoitteeseen info@proneuron.fi. Voitte myös palauttaa tämän odostustilassamme olevaan vihreään postilaatikkoon.

 

1. Palaute koskee        

1 Minua itseäni
2 Lastani
3 Muuta omaistani
 

2. ProNeuronissa käynnit ovat liittyneet                          

1Tutkimuksiin/ diagnostiseen selvittelyyn
2 Lääkärissä käyntiin
3 Neuropsykologiseen kuntoutukseen
4 Puheterapiaan
5 Psykoterapiaan
6 Psykologin vastaanottoon
7 Ryhmäkuntoutukseen
8 Neuropsykiatriseen -valmennukseen

9 Muuhun, mihin?____________________
 

3. Onko yhteistyö vastaanottajan kanssa sujunut mielestäsi                                       

5 Erittäin hyvin
4 Hyvin
3 Tyydyttävästi
2 Huonosti
1 Erittäin huonosti
X En osaa sanoa
 

4. Onko kuntoutuksesta/ tutkimuksesta ollut mielestäsi hyötyä?           

5 Erittäin hyvin
4 Hyvin
3 Tyydyttävästi
2 Huonosti
1 Erittäin huonosti
X En osaa sanoa       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Vastaanottotilojen toimivuus on mielestäni                                                                                 

5 Erittäin hyvin
4 Hyvin
3 Tyydyttävästi
2 Huonosti
1 Erittäin huonosti
X En osaa sanoa                                                                                                                                                                                                

6. Haluaisin tuoda esiin seuraavat ProNeuronissa kokemukseni mukaan hyvin toimivat

    seikat/parannuskohteet:

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

PRONEURON KIITTÄÄ VASTAUKSISTASI!

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite