Autismin kirjo - Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä 29.-30.9.2011

AIKA: 29.-30.9.2011
PAIKKA: fOLKHÄLSAN, TOPELIUKSENKATU 20, HELSINKI 
 

Tule päivittämään tietosi ja ammatillinen osaamisesi autismin kirjosta, diagnostiikasta, hoidosta, opetuksesta ja kuntoutuksesta.Koulutus sopii päivähoidon- ja opetustoimen työntekijöille, terapia- ja hoitohenkilöstölle (mm. puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, hoitajat ja kuntouttajat) sekä asiasta kiinnostuneille. Koulutuksessa luennoivat pitkän kokemuksen omaavat autismin kirjon asiantuntijat neurologian ja psykiatrian aloilta.
Ensimmäinen päivä painottuu syventävään tietoon autismin kirjon häiriöistä ja uusimpaan tutkimustietoon. Toinen päivä perehdyttää meidät nykytiedon mukaisiin kuntoutusmenetelmiin ja käytännön toimintatapoihin autismin kirjon häiriöiden hoidossa, opetuksessa ja kuntoutuksessa.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite