Elämänkaari - syyskuu 2018

TEEMAPÄIVÄ 4. Elämänkaari - kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa:


Teemapäivässä syvennytään mm.:

-Lapsuus ja nuoruusikä kehitysvaiheena kuntoutuksessa
-Perhetyö osana neuropsykiatrista kuntoutusta
-McMasterin malli perheen toimintakyvystä; McMasterin malli perustuu systeemiseen ajatteluun perheestä, jota lähestytään arjen toiminnallisista haasteista lähtöisin. Perheen toimintakykyä peilataan 6 keskeisen osa-alueen kautta (tehtävien jakautuminen perheessä, tunnetasoinen yhteenkuuluvuus perheessä, tunneresponsiivisuus perheessä, perheen ongelmanratkaisutaidot, perheen kommunikaatio ja käyttäytymisen kontrollointi perheessä).
-Perhetyöskentelyn sovellettu harjoittelu pienryhmissä
-Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian näkökulmia kuntoutustyöhön
-Tapausesimerkkejä itsenäistymiskehityksen tukemisesta eri ikävaiheissa
-Näennäisitsenäistyminen
 

LUENNOITSIJAT: Niina Rita ja Jani Kjäll

Psykologian lisensiaatti, terveyspsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja väitöskirjatutkija (HY) Niina Rita ja perheterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja Jani Kjäll
Lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville

KENELLE:

- Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatristen lasten, nuorten ja aikuis- (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti tunnetaitoteeman osalta.

- Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa, joilla on vastaavia haasteita teemapäivän ydinalueella.

 

Sisältö täydentyy alkuvuodesta 2018

 

MISSÄ&MILLOIN: Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki / syyskuussa 2018

AIKATAULU:

8.15-9.45 Ohjelma

9.45-10.00 Kahvitauko

10-12 Ohjelma

12-13 Lounas

13-14 Ohjelma

14.00-14.15 Kahvitauko

14.15-15.00 Ohjelma


HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ / 3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.

 

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä linkistä!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite