Takio Fiia

Koulutus: psykologi, psykologian tohtori, PsT (neuropsykologian alan opintoja, työnohjausta ja työkokemusta entistä neuropsykologian erityistason (ET) pätevyyttä vastaava määrä), neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa (Helsingin yliopisto).

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: usean vuoden työkokemusta erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrialta, neuropsykiatrian yksikössä, sekä useissa eri perheneuvoloiden toimipisteissä, joissa työ painottunut lasten  sekä nuorten neuropsykologiseen tai neuropsykiatriseen ja / tai tunne-elämän tutkimukseen, kuntoutukseen sekä tukikeskusteluihin.

Toimialueet: lapset ja nuoret, nuoret aikuiset

  • neuropsykologiset tutkimukset  (työnohjauksessa)
  • psykologinen ja neuropsykologinen yksilökuntoutus (työnohjauksessa)
  • psykologin tutkimukset, kehitysarviot ja tunne-elämän arviot
  • lasten ja nuorten tukikeskustelut, perheiden ohjauskäynnit
  • yhteistyö vanhempien, koulujen ja hoitavan tahon kanssa, päiväkoti- ja koulukonsultaatiot


oppimisvaikeudet  ja koulunkäynnin ongelmat • kehitykselliset vaikeudet •  tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen vaikeudet • autisminkirjo•  tunne-elämän vaikeudet •  käyttäytymisen säätely

Erityisosaaminen: tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus (väitöskirja aiheesta),  psyykkisen kehityksen tukeminen, kehityksellinen neuropsykiatria

Mielenkiinnon kohteet: neuropsykologinen yksilökuntoutus, psyykkisten ja neurologisten häiriöiden samanaikaisuuden vaikutus oppimiseen ja arjen toimintakykyyn

Yhteystiedot: 044 5100 109 / fiia.takio (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite