Hakuohje kuntoutukseen

OHJE OMA VÄYLÄ - KUNTOUTUKSEEN

OMA VÄYLÄ on Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishanke, jossa ProNeuron on yhteistyökumppanina. Oma väylä - neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille henkilöille, jolla on diagnosoitu korkeatasoinen autismin kirjon häiriö (F84.5 Aspergerin oireyhtymä), aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (F90 ADHD / ADD), määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (F84.8) ja/tai muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (F84.9). Kuntoutuksen muodot suunnitellaan kanssasi yksilöllisesti siten, että suunnitelmassa tulee huomioiduksi myös lähiverkostosi.

Neuropsykiatristen oireiden vaikutukset toimintakykyyn ja elämänhallintaan ovat yksilöllisiä. Oma väylä-kuntoutus voi kohdallasi olla ajankohtainen jos koet tarvitsevasi tukea

  • Opintojesi käynnistämisessä, opintojen jatkamisessa sekä loppuun saattamisessa ja / tai
  • Työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä, sekä
  • Arjenhallinnan taitojen ja / tai sosiaalisten taitojen kohenemisessa

 

Kun kiinnostut oma väylä - kuntoutuksesta

          

Ota ensin yhteyttä ProNeuronin Oma väylään
p. 0400 998 791
www.omavayla@proneuron.fi
 

Lisätietoa kuntoutuksesta saat myös Kelasta.

Kelan valtakunnallinen kuntoutuksen
palvelunumero p. 020 692 205
tai asioimalla henkilökohtaisesti Kelan toimistossa.

 

 

Keskustele kuntoutuksesta hoidostasi vastaavan lääkärin kanssa.
Hän tekee kuntoutukseen hakeutumiseen tarvittavat lausunnot.

 

 

Täytä itse Kelan kuntoutushakemus (Kelan lomake KU131)
Kuntoutushakemuslomake löytyy internetistä (http://kela.fi/lomakkeet)
tai saat sen myös Kelan toimistosta.

Lomakkeen KU131 kohdasta 2. valitaan neuropsykologinen kuntoutus ja kirjoitetaan selvennykseksi Oma Väylä -kuntoutus. Kohtaan 9. kirjoitetaan ProNeuron. Terapeutin nimi sekä kuntoutuksen alkamisajankohta jätetään täyttämättä.
 

Apua lomakkeen täyttöön saat hoidostasi vastaavilta henkilöiltä, Kelan
toimipisteissä tai ProNeuronin kuntouttajilta.

 

Lääkärin lausunnot sekä oma kuntoutushakemuksesi toimitetaan Kelan
toimistoon.
 

Saat kuntoutuspäätöksen postitse kotiisi. Otamme sinuun yhteyttä
kuntoutuksen alkamisen sopimiseksi.

 

 

 
 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite