Koulutukset ja hankkeet

Tulevat koulutukset

 

 

NEUROPSYKIATRIA NYT

Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen

14.-15.9.2017, Helsinki

14. - 15.9.2017 pidetään kaksipäiväinen moniammatillinen koulutus Helsingissä aiheesta: NEUROPSYKIATRIA NYT- Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen.  

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: Koulutus esittelee tämän päivän neuropsykiatrista ammattiosaamista. Koulutukseen on koottu keskeisiä tämän päivän moniammatillisia aiheita neuropsykiatrisen tutkimuksen, arvioinnin, kuntoutuksen ja ohjauksen näkökulmista. Tavoitteena on tarjota asiantunteva ja kattava päivitys kiinnostavimmista nykytiedon mukaisista tutkimuksen tuloksista, koota yhteen, mitä neuropsykiatria on tänään ja miten erilaisia kuntoutuksia sekä menetelmiä toteutetaan nykyään arjen asiakastyössä.


 

Koulutusohjelma (pdf)

 

KENELLE: Koulutus on kohdennettu eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät eri-ikäisten neuropsykiatristen, kuten autismikirjon tai ADHD- asiakkaiden, kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat päivittää tietojaan sekä osaamistaan käytännönläheisesti kehityksellisestä neuropsykiatriasta. Se sopii terveydenalan, sosiaali- ja opetustoimen työntekijöille, terapia- ja hoitohenkilöstölle (mm. puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, hoitajat, terapeutit, kuntouttajat) sekä asiasta kiinnostuneille. Koulutukseen mahtuu 170 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

 

Koulutukseen ilmoittautuminen on nyt avattu!

Ilmoittautumaan pääset seuraavasta linkistä:

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

 

KOULUTUKSEN HINTA: 

325 € + alv 24% = 403 € / 2 päivää

200 € + alv 24% = 248 € / 1 päivä

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja luentotiivistelmät

 

LISÄTIETOA: NEUROPSYKIATRIA NYT -kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen 14. - 15.9.2017 (1-2 PÄIVÄÄ) luentojen tiivistelmät ja luennoitsijoiden esittelyt ovat nähtävissä huhtikuun 20. päivä alkaen sivuillamme www.proneuron.fi.

 

TULOSSA JATKOKOULUTUSTA: NEUROPSYKIATRIA NYT- moniammatilliset syventävät teemapäivät vuonna 2018 (1-6 PÄIVÄÄ), joista voit valita itsellesi sopivimmat käytännön ammattitaitoasi parhaiten tukevat osa-alueet. Syventävät teemapäivät ovat jatkoa syksyn 2017 koulutuksellemme NEUROPSYKIATRIA NYT -kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen 14. - 15.9.2017, mutta voit osallistua vapaavalintaisesti soveltuviin päiviin yhteensä kahdeksasta eri vaihtoehdosta. Huomioithan, että sinulla on mahdollisuus kerätä sekä syksyn 14.9 - 15.9.17 koulutuksesta että vuoden 2018 syventävistä teemapäivistä esim. 5-8 päivän koulutuskokonaisuus, jota voit hyödyntää mm. Kelan vaativan kuntoutuksen tai muiden kilpailutusten koulutusvaatimuksissa.

 

TIETOA PRONEURONISTA JA KOULUTUKSISTAMME: ProNeuron on suomalainen Espoon Leppävaarassa sijaitseva eri-ikäisten moniammatilliseen neuropsykiatriseen hoitoon erikoistunut terapia- ja lääkärikeskus. Työyhteisössämme työskentelee yhteensä 40 ammattihenkilöä tehden arvioita, tutkimuksia sekä erilaisia terapioita ja kuntoutuksia. Tarjoamme neuropsykiatrista, neurologista ja psykiatrista osaamista elämän eri vaiheisiin julkiselle sektorille sekä yksityisasiakkaille. Osallistumme yhteiskunnallisiin kehittämishankkeisiin. Yksilöllisten palveluiden lisäksi olemme erikoistuneet ryhmäkuntoutuksiin ja viime vuonna laajensimme ryhmäkuntoutustarjontaamme avaamalla ryhmäkuntoutuskeskuksen.

 

NEUROPSYKIATRIA NYT - kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen: 

14.9 - 15.9.2017 -koulutus on ProNeuronin 3. valtakunnallinen koulutus. Vuonna 2011 ja vuonna 2012 järjestimme edelliset koulutuksemme aiheista Autismikirjo (Folkhälsän, Helsinki) ja Sosiaalinen kommunikaatio (Biomedicum, Helsinki). Näihin kumpaankin koulutukseen osallistui eri puolilta Suomea noin 200 eri alojen ammattilaista kuten lääkäreitä, psykologeja, puheterapeutteja, terapeutteja, opettajia, kuntouttajia, hoitajia sekä ohjaajia. Saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä ja kannustavaa. Pidimme yli neljän vuoden koulutustauon ja olemme tällä välin keränneet kokemuksiamme, tutkineet sekä kehittäneet neuropsykiatrista kuntoutusta arviointeineen valtakunnallisessa ja omissa hankkeissamme. Mukaan kouluttamaan olemme valinneet alan asiantuntijoita eri ammattiryhmistä. NEUROPSYKIATRIA NYT 14.9 - 15.9.2017 -koulutus  on ainutlaatuinen tilaisuus päivittää ammattiosaamista käytännönläheisesti ja moniammatillisesti.

 

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

 

 
 
 

Käynnissä olevat hankkeet

 

Oma väylä -hanke

 

ProNeuron on valittu Kelan yhteistyökumppaniksi Oma väylä -hankkeeseen. Kuntoutus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille henkilöille, joilla on  kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi (korkeatasoinen autismin kirjon häiriö, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö,  ja/tai muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö).

 

Oma väylä -hankkeen kuntoutukseen haku on alkanut ja jatkuu aina vuoden 2016 kevääseen asti.

 

Kuntoutuksella voi saada apua erilaisiin elämän vaiheisiin ja tilanteisiin kuten esimerkiksi:

  • Tukea opintojen käynnistymiseen sekä loppuun saattamiseeen

  • Tukea työelämään siirtymiseen ja siellä selviytymisessä

  • Harjoitusta arjenhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa

 

Kelan Oma väylä -hankkeen työryhmään kuuluvat:

 

Anna-Mari Andersson, psykologi, PsM
neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja

Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Jani Kjäll, psykiatrinen sairaanhoitaja
perhepsykoterapeutti (VET)

Yhteydenotot:
Anna-Mari Andersson, Anne Avellan ja Jani Kjäll
puh. 0400 998 791
omavayla (at) proneuron.fi
www.proneuron.fi

Kela esite Oma väylä -kuntoutuksesta:
http://www.kela.fi/documents/10180/1800220/Kela_Oma_vayla_A5_WEB.pdf/75f206a3-6084-4f33-847a-fc066c51b3e2

 

 

 

 

Menneet koulutukset 

 

Syksy 2012

 

13.-14.9.2012

Sosiaalinen kommunikaatio:
Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen

 

Lämmin kiitos kaikille informaatiotäyteisistä ja keskustelua herättävistä päivistä! Kootun palautteen mukaan suurin osa osallistujista koki päivien järjestelyjen, esitysten rakenteen ja sisällön vastanneen omia odotuksiaan hyvin/erinomaisesti. Päivien moniammatillisuus sai paljon myönteistä palautetta. Päiville osallistui yhteensä yli 200 ammattihenkilöä.

         

 

Päivillä ovat mukana toimintaansa esittelemässä Autismi- ja Aspergerliitto, Aivoliitto, Suomen Tourette -yhdistys sekä ADHD-liitto.

 

Syksy 2011


 

29.-30.9.2011
Autismin kirjo - Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä

 

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite