Koulutukset ja hankkeet

Tulevat koulutukset

Neuropsykiatria NYT Teemapäivät 2018

Ilmoittautuminen on nyt avattu!

Syvennä ammattiosaamistasi käytännönläheisellä koulutuksella:

 Valittavanasi viisi ammattiosaamisen ydinaluetta

  •       Kuntoutusmotivaatio ja yhteistyösuhde
  •       Toiminnanohjaus ja tarkkaavuus
  •       Tunnetaidot ja tunnesäätely
  •       Elämänkaari – kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa
  •       Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio

1-5 asiantuntijapäivästämme voit valita itsellesi sopivimmat käytännön ammattitaitoasi parhaiten tukevat osa-alueet. Tutustu tarkemmin sisältöihin ja ilmoittaudu alla olevista linkeistä:
 

TEEMAPÄIVÄ 1: MENETELMIÄ HYVÄÄN KUNTOUTUSMOTIVAATIOON JA YHTEISTYÖSUHTEESEEN 6.4.2018

Kouluttajana: Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja Sari Kujanpää

Nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 2: LASTEN JA NUORTEN TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN KOULUYMPÄRISTÖSSÄ JA KUNTOUTUKSESSA 24.5.2018

Kouluttajana: Neuropsykologian erikoispsykologi, tarkkaavuuden ja käyttäytymisongelmien dosentti (JY) Vesa Närhi

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 3: PSYKOTERAPEUTTISIA JA PSYKOLOGISIA MENETELMIÄ TUNNETAITOJEN OPPIMISEEN 25.5.2018

Kouluttajina: Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja sekä työnohjaaja Lauri Parkkinen ja psykologi, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutettava Anna-Mari Andersson.

Lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 4: ELÄMÄNKAARI  – LAPSEN JA NUOREN KEHITYKSEN TUKEMINEN ERI IKÄVAIHEISSA 21.9.2018

Kouluttajina: terveyspsykologian erikoispsykologi (PsL), nuorisopsykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja ja työnohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja (KK) Niina Rita ja perheterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja Jani Kjäll.

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 5: SOSIAALISTEN TAITOJEN JA KOMMUNIKAATION KUNTOUTUS 16.11.2018
Kouluttajina: Filosofian tohtori, puheterapeutti ja akatemiatutkija Soile Loukusa ja psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja, Sari Kujanpää
Lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville

 

TEEMAPÄIVIEN TAVOITE:  Syventää oman alan osaamista ja oppia eri ammattialojen tuloksellisia toimintatapoja. Teemapäivillä syvennytään asiantuntijoiden ohjaamina   moniammatillisesti sovellettaviin menetelmiin, joiden on todettu toimivan eri-ikäisten kuntoutuksessa, terapiassa ja ohjauksessa. Painotus on käytännön menetelmissä ja tietotaidossa, teoriaa unohtamatta.

KENELLE:

- Eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät eri-ikäisten neuropsykiatristen (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti teemapäivien aihepiireistä.

-Sekä ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa, joilla on vastaavia toimintakyvyn haasteita teemapäivien keskeisillä ydinalueilla

LISÄTIETOJA: Kutsumme vuosittain kuhunkin teemapäivään 1-2 alan huippuosaajaa kertomaan omasta kliinisestä kokemuksestaan, työstään ja tieteellisestä tietämyksestään, uusimpia menetelmiä painottaen.

Ilmoittautuminen on avattu. Ilmoittautumislinkit löytyvät kunkin teemapäivän omalta sivulta (linkit yllä). Voit valita itsellesi soveltuvat teemapäivät tai voit osallistua vaikka vain yhteen tai useampaan. Huomioithan, että sinulla on mahdollisuus kerätä tästä usean päivän koulutuskokonaisuus, jota voi hyödyntää esim. Kelan vaativan kuntoutuksen tai muiden kilpailutusten koulutusvaatimuksissa. 14.-15-9.2017 pidetyn Neuropsykiatria NYT -orientoivat koulutuspäivät voi yhdistää tähän kokonaisuuteen, mikäli olit mukana (yhteensä 7 päivää).

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.

 

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä linkistä!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

 

Menneet koulutukset

 

NEUROPSYKIATRIA NYT

Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen

14.-15.9.2017, Helsinki

14. - 15.9.2017 pidettiin kaksipäiväinen moniammatillinen koulutus Helsingissä aiheesta: NEUROPSYKIATRIA NYT- Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen. Menneen koulutuksen esittely tässä alla:

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: Koulutus esittelee tämän päivän neuropsykiatrista ammattiosaamista. Koulutukseen on koottu keskeisiä tämän päivän moniammatillisia aiheita neuropsykiatrisen tutkimuksen, arvioinnin, kuntoutuksen ja ohjauksen näkökulmista. Tavoitteena on tarjota asiantunteva ja kattava päivitys kiinnostavimmista nykytiedon mukaisista tutkimuksen tuloksista, koota yhteen, mitä neuropsykiatria on tänään ja miten erilaisia kuntoutuksia sekä menetelmiä toteutetaan nykyään arjen asiakastyössä.


 

Koulutusohjelma (pdf)

 

KENELLE: Koulutus on kohdennettu eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät eri-ikäisten neuropsykiatristen, kuten autismikirjon tai ADHD- asiakkaiden, kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat päivittää tietojaan sekä osaamistaan käytännönläheisesti kehityksellisestä neuropsykiatriasta. Se sopii terveydenalan, sosiaali- ja opetustoimen työntekijöille, terapia- ja hoitohenkilöstölle (mm. puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, hoitajat, terapeutit, kuntouttajat) sekä asiasta kiinnostuneille. Koulutukseen mahtuu 170 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

 

LISÄTIETOA: NEUROPSYKIATRIA NYT -kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen 14. - 15.9.2017 (1-2 PÄIVÄÄ) luentojen tiivistelmät ja luennoitsijoiden esittelyt ovat nähtävissä huhtikuun 20. päivä alkaen sivuillamme www.proneuron.fi.

 

TIETOA PRONEURONISTA JA KOULUTUKSISTAMME: ProNeuron on suomalainen Espoon Leppävaarassa sijaitseva eri-ikäisten moniammatilliseen neuropsykiatriseen hoitoon erikoistunut terapia- ja lääkärikeskus. Työyhteisössämme työskentelee yhteensä 40 ammattihenkilöä tehden arvioita, tutkimuksia sekä erilaisia terapioita ja kuntoutuksia. Tarjoamme neuropsykiatrista, neurologista ja psykiatrista osaamista elämän eri vaiheisiin julkiselle sektorille sekä yksityisasiakkaille. Osallistumme yhteiskunnallisiin kehittämishankkeisiin. Yksilöllisten palveluiden lisäksi olemme erikoistuneet ryhmäkuntoutuksiin ja viime vuonna laajensimme ryhmäkuntoutustarjontaamme avaamalla ryhmäkuntoutuskeskuksen.

 

NEUROPSYKIATRIA NYT - kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen: 

14.9 - 15.9.2017 -koulutus on ProNeuronin 3. valtakunnallinen koulutus. Vuonna 2011 ja vuonna 2012 järjestimme edelliset koulutuksemme aiheista Autismikirjo (Folkhälsän, Helsinki) ja Sosiaalinen kommunikaatio (Biomedicum, Helsinki). Näihin kumpaankin koulutukseen osallistui eri puolilta Suomea noin 200 eri alojen ammattilaista kuten lääkäreitä, psykologeja, puheterapeutteja, terapeutteja, opettajia, kuntouttajia, hoitajia sekä ohjaajia. Saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä ja kannustavaa. Pidimme yli neljän vuoden koulutustauon ja olemme tällä välin keränneet kokemuksiamme, tutkineet sekä kehittäneet neuropsykiatrista kuntoutusta arviointeineen valtakunnallisessa ja omissa hankkeissamme. Mukaan kouluttamaan olemme valinneet alan asiantuntijoita eri ammattiryhmistä. NEUROPSYKIATRIA NYT 14.9 - 15.9.2017 -koulutus  on ainutlaatuinen tilaisuus päivittää ammattiosaamista käytännönläheisesti ja moniammatillisesti.

 

 

Syksy 2012

 

13.-14.9.2012

Sosiaalinen kommunikaatio:
Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen

 

Lämmin kiitos kaikille informaatiotäyteisistä ja keskustelua herättävistä päivistä! Kootun palautteen mukaan suurin osa osallistujista koki päivien järjestelyjen, esitysten rakenteen ja sisällön vastanneen omia odotuksiaan hyvin/erinomaisesti. Päivien moniammatillisuus sai paljon myönteistä palautetta. Päiville osallistui yhteensä yli 200 ammattihenkilöä.

         

 

 

Päivillä ovat mukana toimintaansa esittelemässä Autismi- ja Aspergerliitto, Aivoliitto, Suomen Tourette -yhdistys sekä ADHD-liitto.

 

Syksy 2011

 

29.-30.9.2011
Autismin kirjo - Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä

 

 
 

 

 
 

Käynnissä olevat hankkeet

 

Oma väylä -hanke

 

ProNeuron on valittu Kelan yhteistyökumppaniksi Oma väylä -hankkeeseen. Kuntoutus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille henkilöille, joilla on  kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi (korkeatasoinen autismin kirjon häiriö, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö,  ja/tai muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö).

 

Oma väylä -hankkeen kuntoutukseen haku on alkanut ja jatkuu aina vuoden 2016 kevääseen asti.

 

Kuntoutuksella voi saada apua erilaisiin elämän vaiheisiin ja tilanteisiin kuten esimerkiksi:

  • Tukea opintojen käynnistymiseen sekä loppuun saattamiseeen

  • Tukea työelämään siirtymiseen ja siellä selviytymisessä

  • Harjoitusta arjenhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa

 

Kelan Oma väylä -hankkeen työryhmään kuuluvat:

 

Anna-Mari Andersson, psykologi, PsM
neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja

Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Jani Kjäll, psykiatrinen sairaanhoitaja
perhepsykoterapeutti (VET)

Yhteydenotot:
Anna-Mari Andersson, Anne Avellan ja Jani Kjäll
puh. 0400 998 791
omavayla (at) proneuron.fi
www.proneuron.fi

Kela esite Oma väylä -kuntoutuksesta:
http://www.kela.fi/documents/10180/1800220/Kela_Oma_vayla_A5_WEB.pdf/75f206a3-6084-4f33-847a-fc066c51b3e2

 

 

 

 

 

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite