Hiltunen HennaKoulutus:
puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa, arviointia ja ohjausta suomeksi sekä arviointia ja ohjausta englanniksi

Työkokemus: työkokemusta kertynyt 2012 alkaen perusterveydenhuollossa, jossa työnkuvana on ollut pääasiassa alle kouluikäisten lasten puheen, kielen ja kommunikaation arviointi, kuntoutus sekä
lähiympäristön ohjaus moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lisäksi perusterveydenhuollossa arvioinut ja kuntouttanut aikuisten neurologisista häiriöistä johtuvia kielellisiä ja nielemisen vaikeuksia. Kokemusta myös aikuisten äänihäiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2017 alkaen.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

 • puheterapeuttinen arviointi ja tutkimus
 • yksilöpuheterapia
 • ryhmäpuheterapia
 • äännevirheet
 • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
 • kielellinen erityisvaikeus
 • puheen tuoton erityisvaikeus
 • kaksi- ja monikielisyys
 • nimeämis- ja sananlöytämisvaikeus
 • änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt
 • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus
 • äänihäiriöt
 • afasia
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

Erityisosaaminen:

 • äännevirheet ja puheen tuoton erityisvaikeus
 • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
 • kielellinen erityisvaikeus
 • kaksi- ja monikielisyys
 • nimeämis- ja sananlöytämisvaikeus

Mielenkiinnonkohteet: kaksi- ja monikielisyys, äänihäiriöt, änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.

In English: consultations and support in speech, language and communication related issues in children, adolescents and adults.

Yhteystiedot: 050 573 3467/ henna.hiltunen@proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite