Huhmar Helena


Koulutus: lääketieteen lisensiaatti, neurologian erikoislääkäri

Työkokemus: yleisneurologia, erotusdiagnostiikka neurologian ja psykiatrian välillä, erilaisten aivovaurioiden jälkitilojen arviointi
ja kuntoutus, kognitiivinen neurologia

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Erityisosaaminen: kokonaisvaltainen lähestymistapa erilaisten neurologisten sairauksien ja aivovaurioiden aiheuttamiin jälkitiloihin,
osallistuminen moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toimintaan

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info(at)proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite