Koskinen Iiris

Koulutus: TM, integraviitinen psykoterapeutti (YET, yksilöpsykoterapia, Kela),taideterapeutti (Kela)
ryhmäpsykoanalyytikko (VET, Kela)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: yli 10 vuoden kokemus kolmannelta (Nyyti ry, A-klinikkasäätiö, Espoon perheasiain neuvottelukeskus) ja yksityiseltä sektorilta ryhmien, yksilöiden, parien ja perheiden psykoterapiasta.

Toimialueet: nuoret, aikuiset, parit, perheet, ryhmät (Kela- pätevyys yksilö- sekä ryhmäpsykoterapiasta)

ahdistus ● kommunikaatiovaikeudet ● masennus ● syrjäytyminen ● yksinäisyys ●jännittäminen ● menetykset ja suru   seksuaali-identiteetin kysymykset

Erityisosaaminen: eri syistä johtuvat kommunikaatio- ja vuorovaikutusvaikeudet ihmisuhteissa (kokemusta mm. lähisuhdeväkivalta ongelmien hoidosta).

Mielenkiinnon kohteet: yksilö asiakkaat sekä parit, nuoret, sateenkaariasiakkaat ja maahanmuuttajat.

Yhteystiedot: 040 501 2999 / iiris.koskinen (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite