Turkka Ilona

Koulutus: sosionomi, mielenterveyshoitaja, työnohjaaja, toiminnallisen ryhmän ohjaaja (TRO). Useita täydennyskoulutuksia vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen alueilta (mm motivoiva toimintatapa, Art, palveluohjaus peruspalveluissa)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus:  15 vuoden työkokemus koulukuraattorina, sopeutumisvalmennuskurssien suunnittelijana (ADHD, Asperger, autismi) ja ryhmänohjaajana. Seitsemän vuoden kokemus palveluohjauksesta peruspalveluissa ja projektipäällikkönä Autismi- ja Asperger-liiton kuntoutuksen kehittämisprojektissa.

Toimialueet: nuoret, aikuiset ja perheet.

Erityisosaaminen:

  • koulu- ja opiskelumaailman asiantuntemus
  • koluluun, opiskeluun ja työelämään liittyvät kysymykset ja ohjaukset
  • perheen, päiväkodin ja opetustoimen yhteistyö
  • palveluohjaus
  • työelämän asiantuntija (Kelan Oma väylä -hanke)

Mielenkiinnon kohteet: yhteistyö verkostojen kanssa asiakkaan etujen mukaisesti, kuntoutuksen siirtyminen arkeen, sosiaalisten taitojen kuntoutus, vertaisryhmät.

Yhteystiedot: 0400 601 991/ ilona.turkka (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite