Kjäll Jani

Koulutus: vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja. Kognitiivisen psykoterapian (aikuisten viitekehys) koulutuksessa/ Helsingin yliopisto

Kielitaito: suomi

Työkokemus: perhepsykoterapeuttina eri-ikäisten asiakkaiden terapeuttina vuodesta 2008 alkaen. Psykiatrisena sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa yli 20v kokemus psykiatristen ja neuropsykiatristen häiriöiden 
tutkimisesta ja
hoidosta nuoruusikäisillä (13-17 vuotiaat) sekä vuodeosastolla, että avohoidon poliklinikalla.
10 vuoden kokemus neuropsykiatrisesta moniammatillisesta yksilö- ja ryhmämuotoisesta
kuntoutuksesta KELA:n yhteistyö- ja kehittämishankkeissa (mm. monimuotoinen perhekuntoutus (5-25 vuotiaille ja heidän perheilleen), nuorten neuropsykiatrisesta ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta ja Oma väylä -kuntoutuksesta (18-35-vuotiaille)

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset. Kela- pätevyys psykoterapiassa
(perheterapia, harkinnanvarainen ja vaativa kuntoutus)

 • perheterapia
 • tukikeskustelut ja ohjaukset
 • perheterapeuttinen palveluohjaus (esim. arviot, hoito- ja kuntoutussuositukset)
 • vanhemman tuki ja ohjaus (esim. lapsen/ nuoren psykoterapiaan liittyvä)
 • kognitiivinen psykoterapia (koulutuspsykoterapia / ei Kela -korvattava)

Erityisosaaminen:

 • lasten, nuorten ja aikuisten kehitykselinen neuropsykiatria
 • nuoruusikäisten psyykkiset oireet
 • perheen tukeminen ja ohjaaminen kuntoutusprosesseissa
 • mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt
   

Yhteystiedot: 0440588687 / jani. kjall (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite