Salmitaival Juha

Koulutus: psykologian tohtori (PsT), laillistettu psykologi, neurokognitiivisen käyttäytymisanalyysin täydennyskoulutuksessa (valmistuminen 2015).

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: yli 10 vuoden kokemus tutkimus-, kehitys- ja arviointityöstä neuropsykologian alalla ja muutaman vuoden kokemus hyvän arjen tukemiseen tähtäävästä kuntouttavasta psykologin neuropsykologispainotteisesta asiakastyöstä. Kokemusta työskentelystä mm. autismin kirjon, ADHD:n, kehitysvammaisuuden ja siihen yhteydessä olevien oireyhtymien ja liitännäisoireiden kanssa ja myös persoonallisuushäiriöiden, aivoverenkiertohäiriöiden ja aivotraumojen osa-alueelta. Pitkä kokemus neuropsykologian alan kehittämisprojekteissa, -kouluttamisessa, opetuksessa, ja oppimateriaalien tuottamisessa.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

psykologin tutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa) ● yksilö- ja ryhmäkuntoutus  ●  tukikeskustelut

Erityisosaaminen:

  • itsesäätely
  • huomiokyky
  • keskittyminen
  • sosiaalinen ajattelu
  • oman toiminnan ohjaus
  • oppiminen
  • psyykkinen jaksaminen/hyvinvointi (mieliala, realiteettitaju, ahdistus, persoonallisuuden piirteet),
  • kehityksellinen neuropsykiatria ja laajat oppimisvaikeudet

Mielenkiinnon kohteet: ihmisten toiminnan, ajattelun ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen eri tasoilla arkipäivästä biologiaan ja näissä asioissa tukea tarvitsevien ihmisten auttaminen.

Yhteystiedot: juha.salmitaival (at) proneuron.fi / 040 511 8678 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite