Kirsi Penttinen

Koulutus: sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, pari- ja seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalineuvoja, 
kuntouttajapätevyys Kelan psykoterapiaan

Kielitaito: suomi

Työkokemus: psykoterapian yksityisvastaanottoa vuodesta 2005, yli 17-vuoden kokemus erikoissairaanhoidosta psykiatrisessa sairaalassa kuntoutusosastolla.

Toimialueet: nuoret ja aikuiset

  • yksilöpsykoterapia
  • pariterapia
  • seksuaaliterapia

tunne-elämän vaikeudet● masennus ● ahdistus ● itsetunto-ongelmat ● paha olo ● elämäntapamuutokset ● vihanpurkausten hallitseminen ● henkilökohtainen kasvu ja kehitys ● menneisyyden käsittely ● vaikeat elämäntilanteet ● perhe- ja parisuhteisiin liittyvät haasteet ● vanhemmuuden haasteet ●seksuaaliset ongelmat●sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymykset

Lis    Tietoja minusta: Terapeuttina olen aktiivinen sekä tilaa antava. Tavoitteenani on,  että asiakas saa kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Ohjaan asiakasta siihen, että hän itse löytäisi ratkaisuja ja oivalluksia omaan tilanteeseensa, minun ollessa tukena ja apuna. Lisäkoulutuksena minulla on kehopsykoterapian perusopinnot ja taideterapian 2-vuotiset opinnot painottuen traumaterapiaan, joita asiakkaan kanssa yhdessä sovitusti osana terapiaa muiden toiminnallisten menetelmien ohella.

        Yhteystiedot: ProNeuronin vaihde: 0400 601991 /kirsi.penttinen@proneuron.fi
Tutustumiskäynnin voit varata ProNeuronin 24h verkkoajanvarauksesta www.proneuron.fi/ajanvaraus/

 

 

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite