Schiavone Nella (os. Korhonen)

Koulutus: psykologi, PsM, psykologian tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologisista tutkimuksista, psykologisista ohjauskäynneistä sekä ryhmäkuntoutuksesta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa)
  • neuropsykologinen yksilökuntoutus (työnohjauksessa)
  • lyhyemmät neuropsykologisen ohjauksen jaksot
  • oppimisen ja tarkkaavuuden vaikeuksien kartoittaminen ja tuen suunnittelu
  • lukivaikeudet
  • päiväkoti- ja koulukonsultaatiot
  • vanhempien ohjaaminen

Erityisosaaminen:  oppimisen vaikeudet, kielen kehityksen vaikeudet ja lukivaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, monikielisyys, ADHD aikuisilla (väitöskirjatutkimuksen aihe), mindfulness

Mielenkiinnonkohteet: tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet eri-ikäisillä sekä tukikeinojen suunnittelu vaikeuksien lievittämiseksi, oppimisen vaikeudet ja neuropsykologinen ohjaus, kielen kehityksen vaikeudet monikielisillä lapsilla, englanninkieliset oppimisvaikeustutkimukset, mindfulness ja tietoisuustaidot

Yhteystiedot: 040 751 7014 / nella.korhonen (at) proneuron.fi

I provide neuropsychological services also in english. These include assessments of learning difficulties as well as individual coaching or rehabilitation. I specialise in the assessment and support of children and adults with attention deficits.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite