Launimaa Elina

Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiakuntoutus suomeksi, ohjanta myös englanniksi

Työkokemus: työkokemusta vuoden 2016 alusta lasten ja nuorten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksen, puheen sujuvuuden ja äänen arvioinnista ja kuntoutuksesta perusterveydenhuollossa. Yksityisenä ammatinharjoittajana syksystä 2018 lähtien.

Toimialueet: lasten, nuorten ja aikuisten puheterapeuttinen arviointi ja kuntoutus

viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, äännevirheet, puheen tuoton erityisvaikeus, puheen sujuvuuden häiriöt, selektiivinen mutismi, äänihäiriöt, autismikirjon häiriöt, nimeämisen- ja sananlöytämisen vaikeus, afasia, änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt

Erityisosaaminen:

  • puheen kehityksen viive
  • kielellinen erityisvaikeus
  • kaksi- ja monikielisyys

Mielenkiinnonkohteet:

  • selektiivinen mutismi
  • afasia
  • äänihäiriöt

In English: consultations and support in speech, language and communication related issues in children, adolescents and adults.

Yhteystiedot: 040 704 24 80 / elina.launimaa (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite