Kaivosoja LeenaKoulutus:
puheterapeutti, FM,  erityisopettaja

Kielitaito: suomi

Työkokemus: puheterapeuttina noin 10 vuoden työkokemus (perheneuvola, yliopistollisen sairalan
lastenneurologia ja terveyskeskus) ja erityisopettajana noin 13 vuoden työkokemus(erityiskoulu ja yleisopetuksen kouluja).
Lisäksi ollut mukana projekteissa, joissa luotu materiaalia erityisryhmien tarpeisiin kehitysvammaliitossa ja opetushallituksessa.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • ryhmäpuhterapia
  • puheterapeuttiset tutkimukset
  • koulutus (mm. adoptiolasten ja muiden maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehityksestä)

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● puheen tuoton erityisvaikeus ●
kielellinen erityisvaikeus ● nimeämisen- ja sananlöytämisen vaikeus ● lukihäiriö ●
kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus ● kaksi- ja monikielisyydestä johtuvat kielen
piirteet ● aikuisten äänihäiriöt

 Erityisosaaminen:

  • kouluikäisten lasten kielihäiriöt ja oppimisvaikeudet
  • maahanmuuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielen kehitys ja siihten liittyvät ongelmat
  • adoptiolasten kielen kehitys
  • aikuisten ääniongelmat

Mielenkiinnon kohteet: sanavaraston kehittyminen toisella kielellä, erityisesti semanttisen kartan laajentuminen ja tarkentuminen, selkokieli ymmärtämistä tukevana menetelmänä

Yhteystiedot: 041 440 2088 / leena.kaivosoja- jukkola (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite