Luotoniemi Emilia

Koulutus: neuropsykologian erikoispsykologi PsL, VET, neuropsykologian työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: Yli 10 vuoden työkokemus neuropsykologin töistä erikoissairaanhoidossa jayksityisellä sektorilla.

Toimialueet: lapset ja nuoret

  • neuropsykologiset tutkimukset
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • neuropsykologinen työnohjaus
  • päiväkoti- ja koulukonsultaatiot
  • vanhempainohjaus

● oppimisen erityisvaikeudet ● kehityksellinen neuropsykiatria ● autismikirjon häiriöt ● hahmottamisen vaikeudet ● sosiaalisten taitojen vaikeudet ● tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet ● laaja-alaiset oppimisen vaikeudet

Erityisosaaminen:

  • neuropsykiatriset oirekuvat ja erotusdiagnostiset tutkimukset
  • visuaalisen hahmottamisen vaikeus
  • yhteistyö kodin, koulun/päiväkodin ja hoitotahon kesken

Mielenkiinnonkohteet: neuropsykologinen kuntoutus, matematiikan oppiminen, visuaalisen hahmottamisen vaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat

Yhteystiedot: emilia.luotoniemi( at)proneuron.fi

Lukuvuoden 2018-19 aikana vain työnohjausta ja vanhempainohjausta etäyhteydet välityksellä.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite