Mara Annina

Koulutus: psykologi (PsM), (neuropsykologian alan täydennyskoulutusta, työnohjausta ja työkokemusta entistä neuropsykologian erityistason (ET) pätevyyttä vastaava määrä)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: useiden vuosien kokemus erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatrian ja lastenneurologian yksiköistä

Toimialueet: lapset ja nuoret- neuropsykologiset tutkimukset (työnohjauksessa)

  • neuropsykologinen yksilökuntoutus (työnohjauksessa)
  • päiväkoti- ja koulukonsultaatiot
  • vanhempainohjaus

kehityksellinen neuropsykiatria ● tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet ● autismikirjo ● laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja oppimisen erityisvaikeudet ● koulunkäynnin vaikeudet

Erityisosaaminen: kehityksellinen neuropsykiatria, erotusdiagnostiset tutkimukset, oppimisen erityisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus

Mielenkiinnonkohteet: neuropsykiatriset oirekuvat, neuropsykologinen yksilökuntoutus

Yhteystiedot: 0400 601 991 / annina.mara (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite