Räsänen MarianKoulutus:
neuropsykologi (VET)

Kielitaito: suomi

Työkokemus:Yli 20 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidossa aikuis- ja vanhuspsykiatrian sekä neurologian yksiköissä. Yksityistä ammatinharjoittamista (neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus) vuodesta 1999.

Toimialueet: aikuiset ja yli 16-vuotiaat nuoret

  • neuropsykologiset tutkimukset (psykiatrinen / neurologinen / neuropsykiatrinen viitekehys)
  • neuropsykologinen kuntoutus (neurologisesti painottunut)
  • työkyvynarviot  
  • kehityksellisiin neuropsykiatrisiin ongelmiin liittyvät neuropsykologiset selvittelyt aikuisilla

Erityisosaaminen:

  • psykiatrinen neuropsykologia
  • kehityksellinen neuropsykiatria
  • muistihäiriöt / muistisairaudet
  • geriatrinen neuropsykologia (normaaliin ikääntymiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset sekä vanhuusiän sairauksiin liittyvät kognitiiviset häiriöt)
  • työkyvynarviot
  • oikeuspsykiatriaan liittyvät neuropsykologiset erityiskysymykset

Mielenkiinnon kohteet: työikäisten ja ikääntyneiden muistihäiriöt ja muistisairaudet.

Yhteystiedot: 040 532 3964 / marian.rasanen (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite