Uimonen Marika

Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työkokemus: yli 15 vuoden työkokemus: moniammatillisesta työstä erikoissairaanhoidon lastenneurologisissa yksiköissä, perusterveydenhuollossa, kekussairaalassa sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Kahden vuoden kokemus KELAn psykiatrisesta perhekuntoutuksesta.  

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • monimuotoryhmäkuntoutus: TOTAKU&SOTOKU, ART, Askeleittain, Friends -ohjaaja koulutukset
  • puheterapeutin tutkimukset  

autismikirjon häiriöt ● kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen- ja sananlöytämisen vaikeus ● selektiivinen mutismi ●änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt ● syömisen-, nielemisen- ja oraalimotoriikan vaikeudet

Erityisosaaminen:

  • autismikirjon häiriöt (lisäkoulutusta PECS, PRT- ja ABA-menetelmien käytöstä puheterapiassa)
  • syömisen-, nielemisen,- ja oraalimotoriikan ongelmien arviointi ja kuntoutus lapsilla  (Castillo Morales, OPT ja DPNS -menetelmien koulutus)

Mielenkiinnon kohteet: sosiaalisen kommunikaation kuntoutusmenetelmien kehittäminen, selektiivinen mutismi, MIM - menetelmän pohjalta vanhemman ja lapsen/nuoren välisen vuorovaikutusen tukeminen

På svenska: konsultation och handledning för barn, ungdomar och vuxna  med tal, språk och kommunikationsstörningar, samt promblem i oralmotoriska-, ät- och sväljningssvårigheter.

In English: consultations and support in speech and communication issues, feeding and oral-motor problems in children, adolecence and adults.

Yhteystiedot: 040 583 0492 / marika.uimonen (at) proneuron.fi 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite