Koivusalo Marja

Taukoa vastaanotossa työtehtävien vuoksi.

Koulutus: laillistettu lääkäri (1988) , lastenneurologian erikoislääkäri (1999), LL  

Kielitaito: suomi, englanti, (ruotsi)

Työkokemus:  erikoissairaanhoidossa eri lastenneurologisissa yksiköissä, erityisopetuksen koululääkärinä, kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuslääkärinä 

Toimialueet: lapset ja nuoret

lasten ja nuorten kehitykselliset ongelmat ● oppimisen vaikeudet (myös lukitodistukset) ● tarkkaavuuden vaikeudet ● autismin kirjon häiriöt

Erityisosaaminen:

  • moniammatillinen yhteistyö
  • kuntoutus
  • erityistä tukea tarvitsevat lapset  

Yhteystiedot: 0400 601 991 / marja.koivusalo (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite