Neuropsykiatria NYT Teemapäivät 2018

Syvennä ammattiosaamistasi käytännönläheisellä koulutuksella:

 Valittavanasi viisi ammattiosaamisen ydinaluetta

  •       Kuntoutusmotivaatio ja yhteistyösuhde
  •       Toiminnanohjaus ja tarkkaavuus
  •       Tunnetaidot ja tunnesäätely
  •       Elämänkaari – kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa
  •       Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio

1-5 asiantuntijapäivästämme voit valita itsellesi sopivimmat käytännön ammattitaitoasi parhaiten tukevat osa-alueet. Tutustu tarkemmin sisältöihin ja ilmoittaudu alla olevista linkeistä:
 

TEEMAPÄIVÄ 1: MENETELMIÄ HYVÄÄN KUNTOUTUSMOTIVAATIOON JA YHTEISTYÖSUHTEESEEN 6.4.2018

Kouluttajana: Psykologi, psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaajaSari Kujanpää
Nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 2: LASTEN JA NUORTEN TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN KOULUYMPÄRISTÖSSÄ JA KUNTOUTUKSESSA 24.5.2018

Kouluttajana: Neuropsykologian erikoispsykologi, tarkkaavuuden ja käyttäytymisongelmien dosentti (JY) Vesa Närhi
Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 3: PSYKOTERAPEUTTISIA JA PSYKOLOGISIA MENETELMIÄ TUNNETAITOJEN OPPIMISEEN25.5.2018

Kouluttajina: Psykologi, psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja sekä työnohjaaja Lauri Parkkinen ja psykologi, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja Anna-Mari Andersson.
Lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVIEN TAVOITE:  Syventää oman alan osaamista ja oppia eri ammattialojen tuloksellisia toimintatapoja. Teemapäivillä syvennytään asiantuntijoiden ohjaamina   moniammatillisesti sovellettaviin menetelmiin, joiden on todettu toimivan eri-ikäisten kuntoutuksessa, terapiassa ja ohjauksessa. Painotus on käytännön menetelmissä ja tietotaidossa, teoriaa unohtamatta.

KENELLE:

- Eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät eri-ikäisten neuropsykiatristen (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti teemapäivien aihepiireistä.

-Sekä ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa, joilla on vastaavia toimintakyvyn haasteita teemapäivien keskeisillä ydinalueilla

LISÄTIETOJA: Kutsumme vuosittain kuhunkin teemapäivään 1-2 alan huippuosaajaa kertomaan omasta kliinisestä kokemuksestaan, työstään ja tieteellisestä tietämyksestään, uusimpia menetelmiä painottaen.

Ilmoittautuminen on avattu. Ilmoittautumislinkit löytyvät kunkin teemapäivän omalta sivulta (linkit yllä). Voit valita itsellesi soveltuvat teemapäivät tai voit osallistua vaikka vain yhteen tai useampaan. Huomioithan, että sinulla on mahdollisuus kerätä tästä usean päivän koulutuskokonaisuus, jota voi hyödyntää esim. Kelan vaativan kuntoutuksen tai muiden kilpailutusten koulutusvaatimuksissa. 14.-15-9.2017 pidetyn Neuropsykiatria NYT -orientoivat koulutuspäivät voi yhdistää tähän kokonaisuuteen, mikäli olit mukana (yhteensä 7 päivää).

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.


Lisäksi tulossa syksyllä 2018:

 

TEEMAPÄIVÄ 4: Elämänkaari – kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa / syyskuussa 2018

Kouluttajina: Psykologian lisensiaatti, terveyspsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja väitöskirjatutkija (HY) Niina Rita ja perheterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja Jani Kjäll. Lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville

TEEMAPÄIVÄ 5: Sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutus / marraskuussa 2018
Kouluttajina: Filosofian tohtori, puheterapeutti ja akatemiatutkija Soile Loukusa, toinen kouluttaja varmistuu pian.
Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

 

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä linkistä!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite