Sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus

Ryhmät ovat tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisen vuorovaikutuksen, tunteiden säätelytaitojen ja itsetuntemuksen sekä oman elämän hallinnan vahvistumiseen. Ryhmät soveltuvat henkilöille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (kuten autismin kirjon häiriö, esim. Aspergerin oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ryhmien tavoitteina on:

- toimivien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen monipuolistuminen
- sosiaalisen ongelmanratkaisukyvyn vahvistuminen
- myönteisten ja korjaavien vuorovaikutuskokemuksien mahdollistaminen
- tunteiden säätelytaitojen oppiminen
- omien vahvuuksien sekä arvojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto omassa elämässä 
- elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen vahvistuminen

Lisätiedot:

Anne Avellan
neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
040 721 6547 / anne.avellan (at) proneuron.fi

 

Arjen toimintakyvyn ja oppimistaitojen monimuotoinen ryhmäkuntoutus

Tarvitsetko arkeen toimivuutta, voimavaroja ja uusia hallintakeinoja? Onko sinun vaikeaa keskittyä ja muistaa asioita tai oppia uutta opiskeluissa/työssä? Ryhmiin voi hakeutua yli 16-vuotiaat asiakkaat, joilla on todettu tuen tarvetta arjen hallinnassa ja oppimistaitojen/kognitiivisen toimintakyvyn kehittämisessä. Mikään yksittäinen diagnoosi ei ole välttämätön (esim. neuropsykiatrinen diagnoosi).

Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on:

- arjen toimintakyvyn edistäminen
- oppimistaitojen edistäminen (oppimisstrategiat, muistitekniikat, keskittymiskyvyn kohentaminen)
- itsenäistymiskehityksen tukeminen
- sekundaaristen mielialatekijöiden ehkäisy

Seuraavat hakuajat: 15.10 – 31.12.2015
Haastattelut toteutetaan: joulu 2015 – tammikuu 2016
Kuntoutus alkaa: maaliskuu 2016

Lisätiedot ja ryhmiin hakeutuminen:
Hanna Uurainen
Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM
0400 998 791 / hanna.uurainen (at) proneuron.fi

Anne Romppanen
Toimintaterapeutti
050 599 7591 / anne.romppanen (at) proneuron.fi

 

Kaikkiin Proneuronin ryhmiin voi hakeutua KELAn (harkinnanvarainen neuropsykologinen tai vaativan kuntoutuksen ryhmäkuntoutus), kuntien ja kaupunkien maksusitoumuksella tai itse maksavana asiakkaana.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite