Neuropsykiatria NYT

Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen
 

VALKEA TALO, ILKANTIE 4, 00400 HELSINKI

 

OHJELMA
 

Torstai 14.9.2017

9.15-9.45      Aamukahvi, smoothie ja ilmoittautuminen

9.45-10.00    Päivien avaus

10.00-10.45  Katsaus tämän päivän neuropsykiatriaan
                   
  Sami Leppämäki, LT, psykiatrian dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys

10.45-11.00   Keskustelua

10.00-11.45   Kehityksellisen neuropsykiatrian liitännäisoireista lapsilla
                      Hanna Raaska, LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

11.45-12.00   Keskustelua

12.00-13.00   Lounas

13.00-14.00  Toimintakyvyn arvioiminen neuropsykiatriassa – ICF käytännössä
                      
Petriina Munck, PST, neuropsykologian erikoispsykologi

14.00-14.30   Iltapäiväkahvi

14.30-15.15   Kokemuksia kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta GAS- asteikolla
                      Anna-Mari Andersson, PsM, psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja

15.15-16.15   Moniammatillisen työryhmän kokemuksia eri-ikäisten yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta
                      Paula Pirilä, FM, puheterapeutti ja Hanna Uurainen, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

16.15-16.30   Keskustelua ja päivän päätös
 

Perjantai 15.9.2017
 

9.15-9.45       Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.45-10.45     Toiminnanohjauksen ongelmat neuropsykiatriassa
                       Juha Salmitaival, PsT, neuropsykologian dosentti  

10.45-11.45    Autismikirjon sosiaalis-kommunikatiivisten vaikeuksien kuntoutus elämän eri vaiheissa
                        Soile Loukusa, FT, puheterapeutti, akatemiatutkija

11-45-12.00    Keskustelua

12.00-13.00    Lounas

13.00-14.00   Autismikirjo ja ADHD – arviointimenetelmät   
                       Outi Reinvall, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

14.00-14.30   Iltapäiväkahvi

14.30-16.00   Oma väylä – keskeisimpiä kuntoutusmenetelmiä ja tuloksia sekä oivalluksia
                       neuropsykiatrisesta hoitopolusta
  
                     Jani Kjäll, perhepsykoterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja ja Anna-Mari Andersson,
                       PsM, psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja

16.00-16.15   Keskustelua ja päivän päätös

 

KOULUTUKSEN HINTA: 

325 € + alv 24% = 403 € / 2 päivää

200 € + alv 24% = 248 € / 1 päivä

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja luentotiivistelmätOikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Koulutusohjelma (pdf)

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite