Oma väylä -hanke

 

ProNeuron on valittu Kelan yhteistyökumppaniksi Oma väylä -hankkeeseen. Kuntoutus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille henkilöille, joilla on  kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi (korkeatasoinen autismin kirjon häiriö, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö,  ja/tai muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö).

 

Oma väylä -hankkeen kuntoutukseen haku on alkanut ja jatkuu aina vuoden 2016 kevääseen asti.

 

Kuntoutuksella voi saada apua erilaisiin elämän vaiheisiin ja tilanteisiin kuten esimerkiksi:

  • Tukea opintojen käynnistymiseen sekä loppuun saattamiseeen

  • Tukea työelämään siirtymiseen ja siellä selviytymisessä

  • Harjoitusta arjenhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa

 

Kelan Oma väylä -hankkeen työryhmään kuuluvat:

 

Anna-Mari Andersson, psykologi, PsM
neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja

Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
kognitiivinen psykoterapeutti (YET)

Jani Kjäll, psykiatrinen sairaanhoitaja
perhepsykoterapeutti (VET)

Yhteydenotot:
Anna-Mari Andersson, Anne Avellan ja Jani Kjäll
puh. 0400 998 791
omavayla (at) proneuron.fi
www.proneuron.fi

Kela esite Oma väylä -kuntoutuksesta:
http://www.kela.fi/documents/10180/1800220/Kela_Oma_vayla_A5_WEB.pdf/75f206a3-6084-4f33-847a-fc066c51b3e2


 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite