Palvelut lapsille, nuorille ja aikuisille

Yksilötapaamiset, ryhmäkuntoutus, pari- ja perhekäynnit

Erikoislääkärin vastaanotto

  • Psykiatria
  • Neuropsykiatria
  • Lastenpsykiatria
  • Lastenneurologia
  • Lastenneuropsykiatria

Neuropsykologin ja psykologin kuntoutukset

Neuropsykologin ja psykologin tutkimukset ja arviot

  • Diagnostiset arviot mm. Autismikirjo, ADHD/ADD, oppimisvaikeudet
  • Kuntoutusarviot ja kuntoutus/hoitosuositukset
  • Lukihäiriötestaukset
  • Kouluvalmiustutkimukset ja muut koulunkäyntiin liittyvät kognitiiviset arviot

Puheterapeutin kuntoutus ja tutkimukset

Toimintaterapeutin kuntoutus ja tutkimukset

Psykoterapia; sekä kognitiivinen tai ratkaisukeskeinen psykoterapia

Perheterapia

Neuropsykiatrinen ja ratkaisukeskeinen valmennus (COACH-kuntoutus)

Ryhmäkuntoutus ja terapia

Perheen sekä vanhempien tuki ja ohjaus

Työnohjaus

Konsultointi ja koulutus

Hoito- ja kuntoutustarpeen arvio sekä kirjallinen hoitosuunnitelma

 

Palveluita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 

Meille voit tulla ilman lähetettä!

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite