Ohjausryhmä omaisille - Parempaa elämää yhdessä


Keväällä 2011 yksi ryhmä ja syksyllä 2011 yksi ryhmä

 
Järjestämme kolmen tapaamisen koulutusryhmän omaisille, joiden läheiselle on asetettu kehityksellisen neuropsykiatrisen häiriön diagnoosi (mm. autismin kirjon häiriö). Ensimmäisen ja toisen tapaamisen välissä on kolmen ja toisen ja kolmannen välissä neljän viikon tauko. Tilaisuuksien kesto on kulloinkin 2,5 tuntia.

Tavoitteena on kehittää valmiuksia antoisaan elämään diagnoosin kanssa ja diagnoosista huolimatta. Sovellamme koulutuksessa kognitiivisen psykoterapian ns. kolmannen aallon menetelmiä, etenkin Hyväksymis- ja Omistautumisterapiaa. Osallistujat saavat itselleen materiaalipaketin omaa jatkotyöskentelyään varten.

Vetäjät

  • Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti
  • Juha-Pekka Airo, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Ilmoittautuminen: koulutus@proneuron.fi  
Lisätietoja: juha-pekka.airo (at) proneuron.fi tai puhelimitse: 040 510 8712

Paikka: Espoon Leppävaara, ProNeuronin tilat

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite