Saarentaus Paula (o.s Pirilä)Koulutus:
puheterapeutti, FM, logopedian tohtoriopiskelija

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota myös englanniksi.

Työkokemus: Paula on työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2013 alkaen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänellä on kokemusta lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen/nielemisen arvioinnista, kuntoutuksesta ja lähiympäristön ohjauksesta ja työskentelystä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Päätoimisena yksityisenä ammatinharjoittajana Paula on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Paulan asiakkaat ovat pääasiassa alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaita ja työikäisiä, joilla on äänihäiriö tai äänenkäytön ongelmia. Puheterapeuttisen yksilökuntoutuksen lisäksi Paula tekee puheterapeuttisia tutkimuksia ja toteuttaa monimuotoryhmäterapiaa (sosiaalisen kommunikaation, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus).

Toimialueet: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet

  • yksilöpuheterapia
  • monimuotoryhmäterapia
  • puheterapeuttinen arviointi

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet ● lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ● autisminkirjon häiriöt ● syömisen ja nielemisen vaikeudet ● äänihäiriöt ● aivovammoista ja aivoverenkiertohäiriöistä johtuvat kielelliset vaikeudet ● tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

Erityisosaaminen:

  • autisminkirjon häiriöiden kuntoutus
  • aikuisten ääniterapia
  • monimuotoryhmäterapia

Mielenkiinnon kohteet: kaksi- ja monikielisyys, puhetyöläisten äänen hyvinvointi.

In English: consultations and support in speech, language and communication related issues in children, adolescents and adults.

Yhteystiedot: 040 530 6962 / paula.pirila (at)proneuron.fi 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite