Pirilä PaulaKoulutus:
puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, arviointia ja ohjausta englanniksi.

Työkokemus: kahden vuoden kokemus perusterveydenhuollossa pääasiassa alle kouluikäisten lasten puheterapeuttisesta tutkimisesta ja kuntoutuksesta moniammatillisen tiimin jäsenenä. Perusterveydenhuollossa  kuntouttanut myös aikuisten neurologisista häiriöistä johtuvia kielellisiä ja nielemisen vaikeuksia. Kelan vaikeavammaisia asiakkaita  kuntouttanut sekä perusterveydenhuollon kautta että yksityisenä ammatinharjoittajana. Yksityisenä ammatinharjoittajana  vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi kokemusta aikuisten äänihäiriöiden kuntouttamisesta ja osallisena opettajien äänen hyvinvointia käsittelevään tutkimukseen.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • monimuotoryhmäterapia
  • puheterapeuttinen arviointi

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet ● lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ● autisminkirjon häiriöt ● syömisen ja nielemisen vaikeudet ● äänihäiriöt ● aivovammoista ja aivoverenkiertohäiriöistä johtuvat kielelliset vaikeudet ● tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

Erityisosaaminen:

  • autisminkirjon häiriöt
  • nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeudet
  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
  • aikuisten nielemisvaikeudet ja äänihäiriöt

Mielenkiinnon kohteet: autismin kirjon häiriöt, oppimisvaikeudet, änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt, kaksi- ja monikielisyys.

In English: consultations and support in speech, language and communication related issues in children, adolescents and adults.

Yhteystiedot: 040 530 6962 / paula.pirila (at)proneuron.fi 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite