Pienen autistisen lapsen ja vanhemman ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu juuri diagnoosin saaneille tai kuntoutuksen alkuvaiheessa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Ryhmän tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, yhdessä toimimista ja oppimista keskittymällä autistiselle lapselle vaikeisiin kehityksen osa-alueisiin kuten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoihin, jaettuun tarkkaavuuteen, jäljittelytaitoihin ja leikkitaitoihin.

Ryhmä lisää vanhemman tietoa autismista, valmiuksia tukea lapsensa kehitystä ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Ryhmä perustuu tutkittuihin autismikuntoutuksen menetelmiin ja se tukee lapsen kokonaiskuntoutusta. Ryhmää ohjaa puheterapeutti ja neuropsykologi. Ryhmä kokoontuu kuusi käyntikertaa á 90 minuuttia. Ryhmäkuntoutukseen sisältyy kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on harjoitella ryhmässä opeteltuja taitoja arjessa. Perheelle annetaan kotiharjoitteluun soveltuvaa materiaalia, jonka perhe saa omaksi jatkotyöskentelyä varten.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite