Sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (Pro-SosITo) varhaisnuorille ja nuorille

NEUROPSYKOLOGISEN KUNTOUTUKSEN RYHMÄT

Ryhmät ovat tarkoitettu varhaisnuorille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitoihin, itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä toiminnanohajuksen vahvistumiseen.

Tavoitteena on sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kuten kaveritaitojen ja ryhmätaitojen koheneminen. Tavoitteena on myönteisen ja korjaavan ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja sitä kautta itsetunnon kohentuminen,  sekä itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja toimintatapojen  tunnistaminen. Ryhmässä on jokaisella jäsenellä oma yksilöllinen kuntoutus tavoitteensa. Ryhmän tarkempi ohjelma suunnitellaan osallistujien tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmät ovat suunniteltu varhaisnuorille ja nuorille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (kuten Autismin kirjon häiriö  esim. Aspergerin oireyhtymä) tai vastaavia vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi ryhmäläisillä voi olla  esim.  ahdistus- tai masennusoireita.

Neuropsykologisten kuntoutustapojen lisäksi, ryhmässä hyödynnetään tutkittuja ja tuloksellisiksi todettuja kognitiivisia ja kognitiivis- behavioraalisiä sekä kognitiivisen psykoterapian ryhmä- ja yksilökuntoutusmenetelmiä kuten tietoisuustaitoja. Ryhmän ohjaajilla on monipuolinen kokemus nuorten ryhmäkuntoutuksista.

Ryhmiä on eri ikäisille nuorille . Voit tiedustella tarkemmin neuropsykologian erikoispsykologi kognitiivinen psykoterapeutti Anne Avellanilta, anne.avellan (at) proneuron.fi. Yli 16-vuotiaat asiakkaat voivat hakea neuropsykologista ryhmäkuntoutusta KELAn harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite