Psykoterapiaryhmä

TAITO TUNTEA

Psykoterapiaryhmä

Psykoterapiaryhmä aikuisille, joille on asetettu kehityksellinen neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. autismikirjon häiriö tai tarkkaavaisuushäiriö). Näiden lisäksi voi olla samanaikainen psykiatrinen häiriö mutta ei akuuttia päihdeongelmaa. Kuntoutujalla tulee olla valmiuksia ja halukkuus ryhmässä toimimiseen. Kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että kuntoutuja sitoutuu kuntoutusjaksoon kokonaisuudessaan.


Kuntoutusjakson keskeiset tavoitteet ovat:

  • Itsetuntemuksen lisääntyminen
  • Mielen hyvinvointitaitojen omaksuminen
  • Tunnesäätelytaitojen harjaantuminen
  • Itseluottamuksen paraneminen
  • Sosiaalisten taitojen kehittyminen
     

Ryhmätoiminta alkaa alkuvuodesta 2017, heti kun ryhmään on saatu riittävästi osallistujia. Kuntoutukseen voi hakeutua maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Ryhmäkoko on 6-8 osallistujaa ja ryhmän kokoonpano säilyy samana koko jakson ajan. Ryhmä kokoontuu viikoittain 25 kertaa, jonka lisäksi jokaisella osallistujalla on viisi yksilötapaamista omien kuntoutustavoitteiden laatimiseksi ja seuraamiseksi. Ryhmän tapaamisajat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa ryhmän alkaessa. Kuntoutukseen sisältyy ryhmäistuntojen välissä tehtäviä harjoituksia.

Ryhmän ohjaajat:

Anders Blomqvist, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET),psykologi, PsM, ratkaisukeskeinen valmentaja (terapiaryhmän vastuuohjaaja) sekä Sari Nyström, psykologi, PsM, kognitiivis-integratiivisen psykoterapian koulutuksessa (Helsingin yliopisto). Vetäjillä on pitkä kokemus neuropsykiatrisesta terapiasta ja ryhmien kanssa toimimisesta.

Lisätietoja voit kysyä: sari.nyström (at) proneuron.fi tai 040 758 3339.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite