Haataja RailiKoulutus:
toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, lastenhoitaja, artesaani (käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto)

Kielitaito: terapiakieli suomi, ohjauksia englanniksi

Työkokemus: 20 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidon yksiköissä (sisältäen 3 vuoden työkokemuksen toimintaterapeutin arviointi- ja kuntoutussunnittelutyöstä erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa ja foniatrisessa moniammatillisissa työyhteisöissä sekä yli 15 vuoden kokemus lastenhoitajana foniatrisessa yksikössä). Vuoden työkokemus toimintaterapeuttista kuntoutustyöstä yksityisessä terapiakeskuksessa.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • yksilötoimintaterapia ja ohjaus (koti/päiväkoti/koulu)
  • toimintaterapeutin tutkimukset
  • monimuotoinen ryhmäterapia
  • Kuvin tuettu leikki  (KUTTU) - kuntoutus


hieno-ja karkeamotoriikka ● hahmottaminen● leikki● päivittäiset toiminnot ja arjen hallinta● itsestä huolehtiminen
 

Erityisosaaminen: 

  • toiminnallisten valmiuksien ja leikkitaitojen tukeminen
  • varhaiskuntoutus
  • ryhmäkuntoutus


Mielenkiinnonkohteet: ryhmäkuntoutus, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, nuorten arjen hallinnan taidot.

Yhteystiedot: 040 776 5554 / raili.haataja (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite