Sabell Olka-MaariaÄitiyslomalla

Koulutus: puheterapeutti, FM

Kielitaito: kuntoutus suomeksi, ohjanta myös englanniksi.

Työkokemus: työkokemusta on kertynyt perusterveydenhuollossa vuodesta 2014 erityisesti alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lapsen lähiympäristön ohjaamisesta. Lisäksi jonkin verran kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kielellisten vaikeuksien ja nielemisvaikeuksien arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Yksityisenä puheterapeuttina vuodesta 2016.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • yksilöpuheterapia
  • puheterapeuttinen arviointi

 äännevirheet ● viivästynyt puheen ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus ● puheen sujuvuuden häiriöt ● lukivaikeudet ● äänihäiriöt ● autisminkirjon häiriöt 

Erityisosaaminen:

  • äännevirheet
  • puheen tuoton vaikeus
  • nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus

Mielenkiinnon kohteet: puheen sujuvuuden häiriöt, syömis- ja nielemisvaikeudet, kuulovammat, aikuisten äänihäiriöt ja äänenkäyttö.

Yhteystiedot: 044 272 9673 / olka-maaria.sabell (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite