Vanhanen Sanna-Leena

Koulutus: lastenneurologian erikoislääkäri, LL

Työkokemus: pitkä kokemus erikoissairaanhoidon lastenneurologina ja lastenneurologian ylilääkärinä.

Kielitaito: suomi, ranska

Toimialueet: pienet lapset, lapset ja nuoret

 • kehityksen erityisvaikeudet
 • kehityksellinen neuropsykiatria
 • kehitysviivästymät ja -vammat
 • kielenkehityksen häiriöt (esimerkiksi dysfasia)
 • oppimisvaikeudet (mm. lukihäiriöt)
 • kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset

lasten ja nuorten kehitykselliset ongelmat ● oppimisen vaikeudet ● kasvuun liittyvät kysymykset

Erityisosaaminen: 

 • oireiden selvittely, diagnostiikka
 • tutkimustarpeen arviointi, tutkimuslähetteet
 • yhteistyö ProNeuronin moniammatillisen tiimin kanssa (mm. puheterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti)
 • kuntoutussuunnitelman laatiminen
 • jatkosuositukset hoitoon, kuntoutukseen
 • suositukset päivähoitoon ja kouluun
 • kehityksen ja oppimisen seuranta
 • hoidon seuranta

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info@proneuron.fi
 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite