Nyström SariKoulutus:
psykologi, PsM, kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa

Työkokemus: usean vuoden työkokemus psykologina nuorten ja työikäisten parissa. Kokemusta psyykkisistä (mm. masennus- ja ahdistusoireilu), neuropsykiatrisista vaikeuksista (mm. autismin kirjo, keskittymisvaikeudet)  sekä synnynnäisistä/ myöhemmin ilmenevistä vaikeuksista/ vammoista (mm. näkö-, kuulo- tai puhevamma). Kattava kokemus koulu- ja opiskeluasioista. Lisäksi työkokemusta erityispedagogisesta tutkimuksesta Helsingin yliopistossa sekä soveltuvuusarvioinneista Työterveyslaitoksessa.

Toimialueet: nuoret, aikuiset

  • psykologin tukikeskustelut ja vanhempain ohjaus
  • koulutuspsykoterapia (työnohjauksessa)
  • psykologiset tutkimukset
  • ammatinvalinnanohjaus, yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu
  • oppilaitoskonsultaatiot

● stressinhallinta ● elämänmuutokset ja kriisit ● työ- ja opiskeluhyvinvointi ● oppimisvaikeudet ● mielialahäiriöt (mm. masennus) ● ahdistuneisuus ● jännittäminen ● pelot ● uupumus ● menetykset ja suru ● tietoisuustaidot (mindfulness) ● mielekkään opintopolun löytäminen

Erityisosaaminen:

  • pitkä kokemus yksilöllisistä tukikeskusteluista erilaisissa elämän kriisitilanteissa ja haastavissa muutostilanteissa (mm. ristiriitatilanteet läheisten kanssa, sosiaaliset vaikeudet, vammautuminen)
  • ura- ja opintopolkujen suunnittelu yleisesti sekä erilaisten elämänkriisien yhteydessä
  • työuupumus ja työssä/opinnoissa jaksamisen tukeminen
  • moniammatillinen verkostoyhteistyö

Mielenkiinnon kohteet: työssä ja opinnoissa jaksaminen, vammautumiseen sopeutuminen, valinnat ja mielekäs elämä, myötätuntosuuntautunut työskentely.

Yhteystiedot: 040 758 3339 / sari.nystrom (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite