Saalasti Satu

Koulutus: puheterapeutti, filosofian tohtori

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota englanniksi.

Työkokemus: 10 vuoden työkokemus: perusterveydenhuollossa, moniammatillisessa työstä erikoissairaanhoidon lastenneurologisissa yksiköissä sekä osa-aikaisena yksityisenä ammatinharjoittajana. Kahden vuoden kokemus KELAn psykiatrisesta perhekuntoutuksesta. Kuuden vuoden kokemus tieteellisestä työstä Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavana.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset

  • puheterapeutin tutkimukset
  • yksilöpuheterapia
  • ryhmäterapia ja monimuotoryhmäkuntoutus
  • koulutus ja luennointi

viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● äännevirheet ● lukihäiriö ● poikkeavasti kehittyvä sosiaalinen kommunikaatio ● autismin kirjon häiriöt ● puheen tuoton erityisvaikeus ● kielellinen erityisvaikeus ● nimeämisen- ja sananlöytämisen vaikeus ● änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt ● kehitykselliset häiriöt ja kehitysvammaisuus

Erityisosaaminen:

  • yhteisöllinen kuntous (mm. varhaiskuntoutuksen ohjaus)
  • kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikka, erityisesti autismin kirjon häiriöt eri-ikäisillä asiakkailla
  • poikkeava sosiaalinen kommunikaatio
  • ryhmäkuntoutus

Mielenkiinnon kohteet: tutkimustiedon soveltaminen käytännön terapiatyöhön. Väitöskirja ”Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome”, sosiaalisen kommunikaation ei-kielelliset ja kielelliset Aspergerin syndroomassa (AS). Muu tutkimustyö: kielelliset valmiudet lapsilla, joilla on autisminkirjon häiriö, emootioiden tunnistaminen kasvoilta ja puheen moniaistinen havaitseminen aikuisilla, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä.

In English: Consultations and support in speech and communication issues in children, adolescence and adults.

 

Yhteystiedot: 050 3547023/ 0400 601 991, info@proneuron.fi

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite