Hämäläinen Sini

Koulutus: psykologi, PsM, psykologian tohtori- koulutuksessa ( Helsingin yliopisto)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: kokemusta eri-ikäisten asiakkaiden psykologisesta ja neuropsykologisesta tutkimuksesta ja kuntoutuksesta yksityissektorilla. Lisäksi työkokemusta tutkijana kaksikielisyyden neurokognitiivisen aivotutkimuksen parissa.

Toimialueet: lapset, nuoret, nuoret aikuiset

psykologin kouluarviot, kehitysarviot, luki- ja muut oppimisvaikeustutkimukset ● oppimisvaikeuksien kuntoutus kuten lukikuntoutus suomeksi ja englanniksi ● neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykologinen yksilökuntoutus suomeksi ja englanniksi (työnhojauksessa)

Erityisosaaminen:

  • oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus
  • oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus kaksi- ja monikielisyyden näkökulmasta: useamman kielen oppimisen ja hallinnan vaikutukset myöhemmin tapahtuvaan uusien kielten oppimiseen, kielellisiin erityisvaikeuksiin sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen taitoihin

Mielenkiinnonkohteet: kaksi- ja monikielisyys, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, toiminnanohjauksen vaikeudet, neuropsykologisten arviointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittäminen.

In English: psychological assessments and neuropsychological assessments (with supervision), e.g. developmental assessment, learning difficulties, assessments of reading and writing skills, and rehabilitation in both Finnish and English. Expertise in bi- and multilingual language learning, second language learning and language difficulties in multilingual environment.

Yhteystiedot:  044 022 0030 / sini.hamalainen (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite