Sosiaalinen kommunikaatio 13.-14.9.2012

Lämmin kiitos kaikille informaatiotäyteisistä ja keskustelua herättävistä päivistä! Kootun palautteen mukaan suurin osa osallistujista koki päivien järjestelyjen, esitysten rakenteen ja sisällön vastanneen omia odotuksiaan hyvin/erinomaisesti. Päivien moniammatillisuus sai paljon myönteistä palautetta. Päiville osallistui yhteensä yli 200 ammattihenkilöä.

         

Ohjelma  tarjoaa uusimpaan tietoon perustuvan käytännönläheisen moniammatillisen arvioinnin, kuntoutuksen ja ohjauksen tietotaitopaketin sosiaalisesta kommunikaatiosta. Sosiaalisen kommunikaation harjoituksilla ja ohjauksella voidaan tukea henkilöitä, joilla on esimerkiksi autismin kirjon häiriö, kehityshäiriö, kehitysvamma, oppimisvaikeuksia tai muita vastaavia vaikeuksia kommunikaation alueella.

Kenelle: terapia- ja hoitohenkilöstölle, kuntouttajille ja ohjaajille sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja opetusalan ammattiihenkilöille sekä asiasta kiinnostuneille.

Päivillä ovat mukana toimintaansa esittelemässä Autismi- ja Aspergerliitto, Aivoliitto, Suomen Tourette -yhdistys sekä ADHD-liitto.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite