Pajunen TerhiKoulutus:
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, LL v. 1995, perheterapeutti, ET

Kielitaito: suomi, venäjä, englanti

Työkokemus: vuodesta 1999 HUS:n eri työpisteissä lastenpsykiatrisissa ja neuropsykiatrisissa yksiköissä.  Kokemusta haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien ryhmistä (Ihmeelliset vuodet, perhekoulu).

Toimialueet: lapset ja nuoret sekä perheet

lapsen ja nuoren kehitykseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset ● koulunkäyntiin liittyvät ongelmat ● keskittymisvaikeudet  ● adhd ● autismin kirjo ● oppimisvaikeudet ● Touretten oireyhtymä ja näihin liittyvät muut psykiatlriset ongelmat kuten ahdistuneisuus, pakko-oireet, mielialaongelmat ja käytöshäiriöt

Erityisosaaminen:

  • perheterapeuttinen työskentelyote (en tee varsinaista perheterapiaa)
  • pitkä kliininen työkokemus lastenpsykiatrisesta arvioinnista ja hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta

Mielenkiinnon kohteet: lasten neuropsykiatriaan liittyvät psykiatriset ongelmat erityisesti vaikeasti hallittava käytös, lasten psyykkiset traumat, narratiivinen perheterapia, tietoisuustaidot (mindfulness)

Yhteystiedot: 0400 601 991 / terhi.pajunen (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite