Tietoa meistä

ProNeuron on terapeuttien vuonna 2010 perustama kotimainen moniammatillinen terapia- ja lääkärikeskus Espoon Leppävaarassa, joka tarjoaa kuntoutus-, tutkimus- ja arviointipalveluita kaikenikäisille asiakkaille. Asiakaskuntamme on monipuolinen (kehityksellinen neuropsykiatria, neurologia ja psykiatria). ProNeuronissa työskentelee yli 40 ammattilaista.

ProNeuroniin voi hakeutua asiakkaaksi pienemmissä arjen, opiskelun ja elämänhallinnan kysymyksissä tai pidempää terapiaa ja ohjausta edellyttävissä asioissa. Asiakkaitamme ovat niin julkinen sektori kuin yksityishenkilöt. Yhteistyökumppaneinamme ovat mm. Kela ja HUS. ProNeuron on mukana yhteiskunnallisesti tärkeissä kuntoutuksen kehityshankkeissa (mm. Kelan OmaVäylä –projekti).

ProNeuronista asiakkaamme saavat psykiatriset, neuropsykiatriset ja neurologiset palvelut kattavasti saman katon alta. Arvostamme asiakkaidemme yksilöllistä, laadukasta ja kokonaisvaltaista hoitoa elämän eri vaiheissa.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite