Tuomikoski Paula


Koulutus: lastenneurologian erikoislääkäri, LL

Työkokemus: lastenneurologin sairaalatyö. Kehitysvamma-ala, lastenneuvola- ja kouluterveydenhoitotyö, kuntoutuslääkärin työ.

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Toimialueet: lasten, nuorten ja nuorten aikuisten neurologiset pulmat
Myös kotikäynnit.

 • kehityksen viivästyminen
 • oppimisvaikeudet, lukivaikeudet
 • kehitysvammaisuus
 • epilepsia
 • päänsärky
 • migreeni
 • huimaus
 • CP
 • Neuropsykiatria: keskittymisen- ja tarkkaavuuden häiriöt, ADHD, autisminkirjo

● alkukartoitus ● tutkimuksiin ja tarvittaessa erikoissairaanhoitoon lähettäminen ● lääkitysten seuranta (esim. ADHD-, epilepsia-, kehitysvammaisten psyykenlääkitykset, spastisuuslääkitykset ym) ● kuntoutussuunnittelmat 

Erityisosaaminen: 

 • Kehitysvammalääketieteen, kuntoutuksen ja lastenneuvola- ja kouluterveydenhoitotyön
  erityispätevyydet

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info@proneuron.fi
 

 
Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite