Turunen NelliKoulutus:
puheterapeutti, FM

Kielitaito: puheterapiaa, arviointia ja ohjausta suomeksi

Työkokemus: työkokemusta on kertynyt vuodesta 2013 alkaen perusterveydenhuollossa lasten,
nuorten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja  syömisen/nielemisen arvioinnista, kuntoutuksesta sekä
lähiympäristön ohjauksesta. Perusterveydenhuollon kautta olen  kuntouttanut myös Kelan vaikeavammaisia asiakkaita.
Yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2016 alkaen.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • puheterapeuttinen arviointi ja tutkimus
  • yksilöpuheterapia
  • ryhmäpuheterapia

äännevirheet ● viivästynyt puheen- ja kielen kehitys ● kielellinen erityisvaikeus ● puheen tuoton erityisvaikeus ●
nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus ● änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt ● lukemisen ja kirjoittamisen 
vaikeus ● äänihäiriöt ● afasia


Erityisosaaminen:

  • äännevirheet ja puheen tuoton vaikeus
  • nimeämisen ja sananlöytämisen vaikeus
  • afasia, aikuisten nielemisvaikeudet

Mielenkiinnon kohteet: äänihäiriöt, änkytys ja puheen sujuvuuden häiriöt, puhetta tukevat ja korvaavat
kommunikointimenetelmät.

Yhteystiedot: 050 546 1712/ nelli.turunen(at)proneuron.fi

 
 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite