Sarin-Seppänen Ulla

Koulutus:  erikoissairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Kielitaito: suomi, ruotsi

Työkokemus: yli 15-vuoden kokemus lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykiatrisesta kuntoutustyöstä ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja arikielämäntaitojen strukturoidusta arvioinnista yksityissektorilla. Yli 20-vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta, jossa työskennellyt neuropsykiatristen asiakkaiden ja heidän perheidensä parissa. 12-vuoden kokemus Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kuntouttajana jossa asiakkaina nuoret ja aikuiset perheineen. Kuntoutustyö sisältänyt neuropsykiatrista valmennusta ja ryhmäkuntoutusta. Kokemusta verkostotyöstä koulujen, oppilaitosten, erikoissairaanhoidon, työ- ja elinkeinotoimiston/ työvoimapalvelukeskuksen sekä päiväkotien ja lastensuojelun kanssa.

Toimialueet:  lapset, nuoret, aikuiset, perheet

  •  neuropsykiatrinen valmennus suomeksi ja ruotsiksi
  • arjentaitojen (sosiaalisuus, kommunikaatio, omatoimisuus) strukturoitu arviointi kehitysarvion ja kuntoutuksen suunnittelun tueksi suomeksi ja ruotsiks
  • sosiaalisten taitojen ryhmäkuntoutus suomeksi ja ruotsiksi 

Erityisosaaminen:

  •  kehityksellinen neuropsykiatria, kuten autisminkirjon häiriöt eri-ikäisillä asiakkailla
  • arjen taitojen ja arjen selviytymisen arviointi sekä kuntoutus
  • koulunkäynnin, opiskelun ja itsenäistymisen tukeminen, perheen ja vanhempien ohjaus arjenhallintaan liittyvissä asioissa

Mielenkiinnon kohteet:  neuropsykiatrisen valmennuksen kehittäminen.

Yhteystiedot: 041 529 7252/ info (at) proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite