Uutiset

Kuulumisia ProNeuronissa toteutettavasta Kelan Oma Väylä -hankkeesta:

Kelan tukema Oma Väylä -kuntoutushanke aikuisasiakkaille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö,  käynnistyi ProNeuronissa maaliskuussa 2015. Tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut 24  kuntoutujaa (18 - 34 vuotiaita). Kela on myöntänyt ensi vuodelle lisäpaikkoja vielä kymmenelle uudelle kuntoutujalle.

Kuntoutuksen tavoitteena on ollut vahvistaa kuntoutujien opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallintataitoja ja sosiaalisia taitoja. Valtaosa kuntoutustapaamisista on toteutunut asiakkaan arjen toimintaympäristössä (mm. kotona, oppilaitoksessa, ulkoilmassa/harrastusten parissa) ja kuntoutustapaamisten määrä on räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ensikokemusten mukaan parhaiten Oma Väylä- kuntoutuksesta ovat hyötyneet asiakkaat, jotka haluavat muutosta omaan elämäänsä ja ovat motivoituneita kuntoutukseen. Kaikki aloitetut kuntoutukset ovat toteuneet sovitusti eikä keskeytyksiä ole tullut. Ryhmät ovat muotoutuneet yksilöllisiä tarpeita vastaten ja räätälöity jokaiselle sopivaksi. Ryhmissä on ollut 2-6 asiakasta/ryhmä. Keskeisiä kuntoutujien kokemia haasteita ovat olleet sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen, ajantahallinta, arjen strukturointi, itsestä huolehtiminen, opiskeluihin hakeutuminen ja niissä selviäminen sekä opintojen uudelleen aloittaminen. Lisäksi muiden päällekkäisten oireiden samanaikaisuus on tuonut haasteita kuntoutujien elämänhallintaan (yleisimpinä mielialaoireet, motivaation haasteet sekä omien voimavarojen riittävyys). Kuntoutuksen aikana kuntoutujiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä ja lisäksi tarvittaessa on työskennelty myös yhteistyötahojen kanssa mm. psykiatrian poliklinikat, vammaispalvelu, Vamos, oppilaitokset, TE-keskus sekä erityistyövoimapalvelut. Kuntoutuspäätökset on käsitelty Kelassa nopeasti ja kuntoutujiin on otettu yhteyttä heti päätöksen tultua.

Oma Väylä- kuntoutus on siis vaihtelevaa, monipuolista ja liikkuvaa, kuntoutujan omiin tarpeisiin keskittyvää neuropsykiatrista kuntoutusta ja tähän mennessä kertyneet kokemukset sekä palauteet ovat olleet positiivisia!

Lisätietoja Oma Väylä kuntoutuksesta, siihen hakeutumisesta ja paikkatilanteesta voi tiedustella:

Anne Avellan ja Anna-Mari Andersson
puh 0400 998 791,
omavayla (at) proneuron.fi
www.proneuron.fi

Sekä

1) Oma Väylä -esite http://www.kela.fi/documents/10180/0/Oma+V%C3%A4yl%C3%A4%20-esite/12646225-d9ae-4935-827d-ad39e02fd928
2) Kelan sivut  http://www.kela.fi/omavayla
3) ProNeuronin Oma Väylä sivut http://www.proneuron.fi/oma_vayla_hanke_kela/

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite