Valokuvia

Kahden päivän seminaari toteutui Biomedicumin suurimmassa salissa.

Ensimmäisenä päivänä kuultiin neuropsykologin erikoispsykologi, tohtori Tuulia
Lepistön kokoavan luennon jälkeen puheterapeutti, tohtori Satu Saalastia. Hän
luennoi pragmaattisen kehityksen virstanpylväistä.

 Erikoissairaanhoitajat ja neuropsykiatriset valmentajat Ulla Sarin- Seppänen
ja Ulla Järvinen kertoivat kokemuksistaan moniammatillisesta sosiaalisten
taitojen kuntoutuksesta.

Puheterapeutti Piia Lindevall ohjasi kuulijat sosiaalisten tarinoiden ja kuvitetun
keskustelun käyttöön pragmaattisten taitojen kuntoutuksessa.

 


Päivillä oli mukana toimintaansa esittelemässä:

Autismi- ja Aspergerliitto ,Aivoliitto,

Suomen Tourette- yhdistys sekä ADHD-liitto .

 

Psykologi, kognitiivisen käyttäytmisterapian psykoterapeutti Anders  Blomqvist
kertoi tunnetaitojen ja sosiaalisten valmiuksien opetuksesta neuropsykologisesta
viitekehyksestä.

 

Toiseen koulustuspäivään lähdettiin liikkeelle kunnon aamujumpalla!

Lasten psykiatrian erikoislääkäri Hannu Westerisen luennon aiheena oli
"Tunteet vuorovaikutuksen esteenä ja siihen johdattamassa".

Lääketieteen yleislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Suvi Laukkanen kertoi
ja demonstroi kuulijoille myötätuntoterapian ja Mindfullnessin periaatteita.

Kuulijat pääsivät kokemaan myötätunnon voimaa!

 

Koulutustoimikunta kiittää onnistuneista koulutuspäivistä!

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite