Valokuvia Autisimin kirjo -koulutuksesta 29.-30.9.2011

Alkuun ilmoittauduttiin ja sitten juotiin aamukahvit :)


Juha-Pekka Airo toimi päivien puheenjohtajana. Päivien alkuun kuultiin lastenneurologi Raija Vanhalan luento: "Päivitettyä tietoa autismin diagnostiikasta ja etiologiasta".

 

Päivien aikana kuultiin myös Sari Kujanpäätä, joka luennoi käyttäytymisanalyysistä sekä tukikeskustelun käytöstä Aspergerin oireyhtymän kuntoutuksessa ja opetuksessa.

Jaossa oli tuhti tietopaketti luentotiivistelmien muodossa!

Väliajoilla osallistujat saivat tutustua posterinäyttelyyn, jossa esiteltiin uusia tutkimuksia autismin kirjon häiriöistä.

Sali täyttyi viimeistä paikkaa myöden. Kymmeniä jäi koulutuksen ulkopuolelle.

 Sali täyttyi viimeistä paikkaa myöden ja kymmeniä oli jonossa tulossa.

 


ProNeuron kiittää luennoitsijoita ja osallistujia onnistuneista ja antoisista koulutuspäivistä!

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite